Bracia Mniejsi – Białoruś: Poświęcenie kościoła w Osipowiczach

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2013 metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz dokonał uroczystego poświęcenia kościoła klasztornego w Osipowiczach na Białorusi. W uroczystości wzięli udział liczni wierni oraz duchowieństwo, zarząd prowincji wraz z o. prowincjałem Ezdraszem Biesokiem OFM i bracia klerycy z Białorusi.

Placówka od swego założenia powierzona jest prowincji franciszkanów z Katowic-Panewnik, którzy jednocześnie prowadzą miejscową parafię. Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego został zbudowany staraniem miejscowego przełożonego i proboszcza a także dziekana dekanatu Bobrujsk o. Natanaela Wojtali OFM. W parafii pracują polskie siostry jadwiżanki.

FB

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl