Chrystusowcy: Nowa parafia w Hampton Hill

Od 1 marca diecezja Westminster powierzyła parafię św. Franciszka Salezego w Hampton Hill pod opiekę duszpasterską Towarzystwu Chrystusowemu. Dotychczas pracowali tutaj przez kilkadziesiąt lat Misjonarze św. Franciszka Salezego (fransalianie), którzy wybudowali zarówno kościół jak i plebanię.

Uroczyste przekazanie parafii odbyło się podczas wszystkich mszy świętych niedzielnych (2 marca) z udziałem wikariusza biskupiego Fr Chris Viper i administratora parafii Fr Clement Nyarko.

Parafia posiada wspaniały kościół (400 miejsc siedzących), dużą salę parafialną, małą salę pod kościołem i mały klasztorny ogródek. Plebania została zbudowana dla celów parafialnych i zakonnych (tutaj mieścił się dom prowincjalny Misjonarzy św. Franciszka Salezego).

Więcej (zdjęcia) na: www.chrystusowcy.pl