Chrystusowcy: Wieści z Kijowa

Księdzu Tokarzewskiemu natomiast towarzyszyli: rektor seminarium ks. Jan Ślepowroński, ojciec duchowny seminarium ks. Stefan Majewski, misjonarz z Kazachstanu ks. Paweł Witek TChr oraz wykładowcy seminaryjni.

Panowie dyplomaci w serdecznych słowach zapewnili o swojej chęci współpracy z kapelanią, a także wyrazili gotowość do wszelkiej pomocy, jaka byłaby możliwa z ich strony.

Wizyta była również okazją do spotkania z alumnami seminarium, z których większość jest świadoma swoich polskich korzeni. Pan ambasador podjął z nimi rozmowę na temat polskiej polityki wschodniej, w której to polityce Ukraina jest postrzegana jako kraj sojuszniczy. Powiedział między innymi, że dobre stosunki pomiędzy naszymi narodami i państwami są nieodłącznym warunkiem stabilności społecznej, politycznej i gospodarczej w całej Europie. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i było zwieńczone smacznym obiadem przygotowanym przez siostry honoratki.

ks. Paweł Witek TChr