Cystersi: Nowy Doktor Kościoła?

15 lutego w Domu Generalnym Zakonu Cysterskiego w Rzymie odbyło się pierwsze spotkanie Komisji, która postuluje nadanie średniowiecznej mistyczce Gertrudzie z Helfty, tytułu doktora Kościoła.

Przemawia za tym jej wybitna doktryna, wkład w rozwój teologii monastycznej, zaangażowanie liturgiczne i głębokie życie mistyczne.

 

W skład Komisji weszli:

  • Dom Mauro Giuseppe Lepori, opat generalny ocist
  • Dom Philippe Dupont, opat z Solesmes, osb
  • Dom Olivier Quenardel, opat z Cîteaux, ocso
  • M. Hildegard Brem, opatka z Mariastern-Gwiggen, ocist
  • M. Anne-Emmanuelle Devêche, opatka z Blauvac, ocso
  • S. Augusta Tescari, mniszka z Vitorchiano, postulatorka ocso
  • O. Pierdomenico Volpi, mnich z Casamari, postulator ocist

Gościem komisji był o. Alfredo Simon, mnich z Valle de Los Caidos, benedyktyn, profesor na uniwersytecie i relator w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

Podczas spotkania  zastanawiano się kto może udzielić w tej sprawie wsparcia, zarówno moralnego jak i finansowego. Omówiono zaangażowanie w ten postulat konferencji episkopatów, zakonów, teologów i innych.

Postulatorką w tej sprawie została s. Augusta Tescari z Vitorchiano, natomiast  vice-postulatorem o. Pierdomenico Volpi z Casamari.

Wśród argumentów, które przemawiają za tym, aby wystąpić z prośbą o nadanie tytułu doktora Kościoła św. Gertrudzie komisja wyszczególniła między innymi: uznanie jej świętości, jej wybitna doktryna, wkład w rozwój teologii począwszy od jej doświadczenia monastycznego i przede wszystkim liturgicznego, jej głębokie poczucie braterstwa, poczucie wspólnoty, wkład w życie Kościoła, oraz uniwersalny wymiar jej misji.

Na posiedzeniu komisja dokonała podziału zadań, które członkowie mają zrealizować na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 30 września 2012 r. w Domu Generalnym Zakonu Cystersów w Rzymie. Wszyscy członkowie komisji zgodnie uważają, że byłoby niezmiernie ważne, aby w sprawę nadania tytułu doktora Kościoła św. Gertrudzie zaangażowała się cała wielka rodzina, która żyje według Reguły św. Benedykta

Foto i źródło: http://www.ocist.org/

Przeczytaj katechezę Benedykta XVI o Gertrudzie z Helfty [TUTAJ]

Za: www.wachock.cystersi.pl