Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2016

infoans.orgWprawdzie wczorajszy, czwartkowy dzień, 14 stycznia, przeżyty w “Salesianum” w Rzymie, ograniczał się przede wszystkim do ceremonii oficjalnego rozpoczęcia XXXIV Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, jednak już rzucił światło na cel tego spotkania: starać się przekazać, “zarazić” – jak to stwierdził Przełożony Generalny – entuzjazmem całą Rodziną Salezjańską.

Pielgrzymowanie jako konstytytutywny wymiar wędrówki każdego człowieka oraz towarzyszenie braci i sióstr, stanowiące wsparcie na tej drodze – to niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone w pierwszej prelekcji, wygłoszonej przez ks. Di Natale, salezjanina. Prelegent zauważył, że braterstwo stanowi proces, który się kształtuje w czasie całej tej wędrówki, która prowadzi do Zmartwychwstałego Pana.

Czas wieczorny, przeżyty w radości typowej dla spotkań salezjańskich, zakończył się “słówkiem na dobranoc” Przełożonego Generalnego. Ks. Ángel Fernández Artime podkreślił, że oprócz przewodzenia Zgromadzeniu Salezjańskiemu czuje się odpowiedzialny, jako następca Księdza Bosko, za troskę i animację całej Rodziny Salezjańskiej. Potem pozdrowił wszystkich obecnych, przedstawiając skład Sekretariatu ds. Rodziny Salezjańskiej, który koordynuje jego delegat – ks. Eusebio Muñoz.

Dzisiejsze, piątkowe przedpołudnie, 15 stycznia, rozpoczęło się projekcją filmiku video podsumowującego dzień poprzedni, który został zrealizowany przez ekipę “Cancão Nova”, należącą do XXV grupy Rodziny Salezjańskiej, angażującej się w apostolat realizowany za pośrednictwem środków komunikacji społecznej.

Następnie ks. Á.F. Artime wyjaśnił uczestnikom temat Wiązanki na 2016 rok. Korzystając z prezentacji, Przełożony Generalny dokonał analizy poszczególnych członów tematu: “Z Jezusem” przypomina, że pielgrzymowanie każdego wiernego bierze swój początek od inicjatywy Pana; “przeżywamy razem” wskazuje na wymiar wspólnotowy i kościelny tej wędrówki; “przygoda w Duchu Świętym” wyjaśnia tę wewnętrzną i duchową drogę, która, będąc daleka od tego, by być ucieczką od świata, oznacza dla Rodziny Salezjańskiej nowy bodziec do udzielenia odpowiedzi na głębokie aspiracje młodzieży, takich jak: potrzeba życia, otwartość, radość, wolność, przyszłość, świat bardziej sprawiedliwy i braterski, rozwój wszystkich narodów, ochrona środowiska…

Potem, również do południa, miała miejsce refleksja, którą podzieliła się siostra Maria Ko, córka Maryi Wspomożycielki, a która dotyczyła Maryi jako ikony Kościoła pielgrzymującego. Prelegentka przybliżyła różne szlaki, jakie przemierzyła Maryja, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu, wychodząc od pytania “jakże się to stanie”, aby dotrzeć do “niech mi się stanie według twego słowa”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org