Dzień Życia Konsekrowanego w radomskiej katedrze

Osoby konsekrowane spotkały się na Mszy św. w radomskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył bp Adam Odzimek. Po homilii, którą wygłosił bp nominat Piotr Turzyński, osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne.


Zadanie osób konsekrowanych to być mieszkaniem Chrystusa, nieść Jego słowa pełne mocy, Jego władzę wyrzucania złych duchów – mówił bp nominat Piotr Turzyński.

Bp Henryk Tomasik, zapraszając siostry, ojców, braci i wszystkie osoby życia konsekrowanego do udziału w uroczystościach związanych XIX Dniem Życia Konsekrowanego, napisał: „W Roku Życia Konsekrowanego święto Ofiarowania Pańskiego, które jest corocznym Dniem Życia Konsekrowanego, nabiera szczególnego znaczenia. Pragniemy zgromadzić się wspólnie na modlitwie dziękczynnej za dar powołania, dać świadectwo nadziei, którą nosimy w sobie, oraz prosić, aby w Kościele i w świecie nie zabrakło ludzi, którzy za skarb bliskości Chrystusa są w stanie dać wszystko”.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego odbywały się w radomskiej katedrze, w przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego. Przed Eucharystią osoby życia konsekrowanego spotkały się w budynku duszpasterskim przy ul. Prusa na wspólnej modlitwie liturgią godzin. Mszy św. w katedrze przewodniczył bp Adam Odzimek. Homilię wygłosił bp nominat Piotr Turzyński. Przypomniał w niej, jak piękne karty zapisali w historii Kościoła zakonnicy i siostry zakonne.

A zadanie osób konsekrowanych to być mieszkaniem Chrystusa, nieść Jego słowa pełne mocy, Jego władzę wyrzucania złych duchów. – Świat potrzebuje takich osób. W logo tego roku są trzy słowa: Ewangelia, proroctwo, nadzieja. Są w świecie dzieci, które są smutne, bo miłość rodziców, z której żyją, została zerwana. Te dzieci potrzebują osób, które będą mówić, że jest Miłość wielka. Są młodzi, którzy zwątpili w ideały. Potrzebują ludzi, którzy będą im głosić Dobrą Nowinę i dawać nadzieję. Są w naszym świecie zostawieni małżonkowie, którzy stracili wiarę w miłość, zasmucili się i nie mają zaufania do ludzi. Są starsi, niedołężni, zostawieni, bo nieproduktywni, samotni. Są chorzy, którzy myślą, że życie nie ma sensu. Drodzy ojcowie, bracia, siostry, my wszyscy chrześcijanie, bądźmy dla tych ludzi znakiem Dobrej Nowiny, Ewangelii, bądźmy proroctwem, że jest lepszy świat. Bądźmy dla nich nadzieją, że miłość jest zawsze większa i Bóg ma moc – mówił.

Bp Odzimek, zwracając się do osób życia konsekrowanego, powiedział: – Gorąco się za was modlimy dziś i dziękujemy za waszą obecność wśród nas, za każdą obecność.

Osoby konsekrowane to siostry zakonne, ojcowie i bracia zakonni oraz osoby należące do instytutów świeckich i do indywidualnych form życia konsekrowanego. W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych. W Polsce mamy ich ok. 35 tys. Księża zakonni duszpasterzują w parafiach, służą pomocą w prowadzeniu misji, rekolekcji, są spowiednikami wielu wspólnot. Siostry zakonne pracują w naszych parafiach. Są katechetkami, organistkami, prowadzą kancelarie parafialne, świetlice środowiskowe, przedszkola, szkoły, domy dziecka, domy samotnej matki, okna życia, hospicja, domy rekolekcyjne.

Tekst i zdjęcia za: www.radom.gosc.pl

Za: www.wachock.cystersi.pl