Dzisiaj zapadną najważniejsze decyzje na Synodzie Biskupów

Dzisiaj ojcowie synodalni będą głosowali nad punktami dokumentu końcowego, który zostanie przedstawiony mediom 27 października wieczorem – poinformował dziennikarzy podczas breifingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini.

Dr Ruffni dodał, że aprobata każdego z punktów będzie wymagała większości kwalifikowanej to znaczy 2/3 głosów.

Podczas synodu w auli, podczas kongregacji generalnych głos zabrało 240 ojców i 32 audytorów, a w wystąpieniach wolnych 69 ojców i 13 audytorów.

Zapewne także dziś poznamy skład nowej Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Natomiast list synodu do młodych zostanie odczytany podczas niedzielnej Mszy św., po Komunii św.

Za: ekai.pl