Filadelfia: nowe muzeum św. Jana Neumanna

W Filadelfii w USA, w narodowym sanktuarium św. Jana Neumanna, owarto w kolejną rocznicę jego urodzin – 28 marca 2019 r., odnowione muzeum poświęcone temu świętemu redemptoryście: „Św. Jan Neumann – święty dla wszystkich”. Opowiada ono o morawskim misjonarzu, który przybył w XIX w. do Ameryki Północnej, by pracować w rosnącym, pełnym imigrantów Kościele i który stał się pierwszym kanonizowanym świętym USA.

Wystawa prowadzi po śladach świętości św. Jana Neumanna, od jego narodzin i chrztu, przez misjonarskie życie księdza diecezjalnego, następnie redemptorysty i potem biskupa Filadelfii, aż do kanonizacji w 1977 r. Ukazuje go w kontekście jego pomocy ludziom i wyjaśnia dlaczego może być nazywany patronem rodzin, studentów, poszukującychm, imigrantów, zmarginalizowanych oraz pobożnych – świętym dla wszystkich. Muzeum zajmuje obecnie wyremontowane pomieszczenia na parterze Szkoły św. Piotra, założonej w 1848 r., aby służyć parafii o tej samej nazwie, gdzie pracują redemptoryści i pochowany jest św. Jan. Prace nad nim trwały 8 lat, dodano centrum medialne, kawiarnię, salę spotkań i poszerzono parking. Dostosowano je także do potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Rozwój muzem sanktuaryjnego stał się możliwy dzięki przeniesieniu archiwum Prowincji Baltimore i Denver do budynków po drugiej stronie ulicy – zawierają one w sobie obecnie biura, pomieszczenia dla badaczy, klimatyzowany skarbiec i pomieszczenia, gdzie w przyszłości mogą powstać wystawy uzupełniające muzeum, opowiadające np. o redemptorystach i ich doświadczeniu  życia Kościoła w USA i na świecie. Św. Jan Neumann jest cenną częścią dziedzictwa redemptorystowskiego i całego Kościoła. Redemptoryści z Prowincji Baltimore starali się w ostatnich latach stworzyć przestrzeń godną tego Świętego i cieszą się z pielgrzymów przybywających do sanktuarium jako oazy miłosierdzia, uzdrowienia, pojednania i radości Ewangelii.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin, a uroczyste otwarcie odbędzie się w dniach 29 kwietnia -3 maja 2019 r. i zaplanowano przecięcie wstęgi przez ks. abpa Charlesa Chaputa OFM Cap., premierę filmu „Kto jest moim bliźnim” i dyskusję, prezentację ksiażki „A Saint of Our Own: How the Quest for a Holy Hero Helped Catholics Become American”, wykład o św. Janie Neumannie jako pierwszym świętym amerykańskiej ziemi oraz wieczór muzyczny.

o. Matthew Allman CSsR, USA; za: cssr.news

Za: www.redemptor.pl