Franciszek zachęcił Polaków do wspierania Kościoła na Wschodzie

Do modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Podziękował ofiarodawcom choinki, która stanęła na placu św. Piotra oraz modlitewne towarzyszenie jemu podczas niedawnej podróży apostolskiej do Mjanmy i Bangladeszu.

– Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na Plac św. Piotra. Bardzo dziękuję! W najbliższą niedzielę, w Polsce będzie obchodzony Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca wam błogosławię! Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus! – powiedział Franciszek do Polaków.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

„Dzisiejsza katecheza jest poświęcona podróży apostolskiej do Mjanmy i Bangladeszu. Mjanma po raz pierwszy gościła Następcę Piotra. Podczas spotkań z niewielką wspólnotą Kościoła, obecną w tym kraju o tradycji buddyjskiej, Papież starał się umacniać ją w wierze i jedności.

Ojciec Święty zachęcał władze cywilne Mjanmy do wytrwałości w budowaniu pokoju w kraju, w oparciu o współpracę wszystkich grup społecznych. W tym procesie nie może też zabraknąć współpracy chrześcijan z wyznawcami innych religii. Takie pragnienie zostało wyrażone również podczas spotkania z Najwyższą Radą mnichów buddyjskich.

Wizyta w Bangladeszu, kraju o tradycji muzułmańskiej, przebiegała śladami bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II. Była kolejnym krokiem na drodze dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ojciec Święty oddał hołd męczennikom w walce o niepodległość. Władzom kraju Papież przypomniał, że Stolica Apostolska zawsze wspierała wysiłki ich narodu na rzecz niepodległości oraz poszanowania wolności religijnej.

Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich szesnastu diakonom. Spotkał się również z biskupami, kapłanami i osobami konsekrowanymi. Zachęcał ich do troski o rodziny, o biednych, o edukację, dialog i pokój. Odbyło się też spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne. Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z młodymi, w którym uczestniczyli chrześcijanie, muzułmanie i przedstawiciele innych religii”.

W dzisiejszej audiencji udział obok przedstawicieli diecezji ełckiej wzięli między innymi: Grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Złotej oraz Biuro Turystyczne Wactur z Nowego Sącza.

KAI/jp

Za: www.deon.pl