Home WiadomościZe Świata Franiciszkanie : Życie Rekluzów

Franiciszkanie : Życie Rekluzów

Redakcja

We Włoszech już od ponad dziesięciu dni żyjemy w klasztorze jak rekluzji. Pandemia korona wirus (covid-19) zmusiła tutejsze władze do obostrzeń, stąd mamy zakaz przemieszczania się poza obręb gminy. Z domu możemy wyjść z pisemną autocertyfikacją, której musimy podać motyw (ze względu na zrobienie zakupów, ze względu na zdrowie, ze względu na pracę – w naszym przypadku posługę kapłańską). Czas ofiarowanym nam w tym momencie bardzo smutnym, gdzie wiele osób walczy o życie, szczególnie na północy kraju, wypełniamy wspólną i indywidualną modlitwą oraz pracą, którą skrzętnie organizuje nam o. Wirgiliusz w ogrodzie.

Nasz program dnia uległ czasowej modyfikacji, bo odprawiamy Mszę oraz nasze modlitwy przy zamkniętych drzwiach. W ciągu dnia kościół pozostaje otwarty na indywidualną modlitwę wiernych. Zaś my dezynfekujemy często cały kościół dla uniknięcia zarażeń wirusem. Po wieczornych modlitwach udajemy się przed ołtarz Matki Bożej, zawierzając jej całą Sinalungę, dolinę rzeki Chiany oraz diecezję, których jest patronką i śpiewamy Tota Pulchra. Wzywamy wstawiennictwa naszych świętych patronów: św. Teodory męczenniczki, której urna pozostaje otwarta w tym czasie epidemii sanitarnej oraz św. Antoniego Padewskiego, do którego uciekamy się zakonnym zwyczajem, prosząc o cud zakończenia pandemii, śpiewając Si queris miracula.

W dniu 20 marca br., w godzinach porannych przybył do sanktuarium nasz burmistrz Edo Zacchei wraz z radnymi Gianni Bagnoli i Marecella Biribò, aby zawierzyć niepokalanemu sercu maryi wspólnotę miasta i gminy Sinalunga. Na nasze zaproszenie przybyli też nasi proboszczowie: Tonino Savina i Claudio Porelli. W naszej obecności (o. Wirgiliusza, o. Piusa i o. Chryzostoma), przed cudownym obrazem Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, burmistrz odczytał akt zawierzenia:

Akt zawierzenia wspólnoty miasta i gminy Sinalunga Sercu Niepokalanemu Maryi, w osobie burmistrza Edo Zacchei i Rady Miasta. Maryjo ucieczko grzeszników, patronko doliny Chiany i adwokatko mieszkańców Sinalungi! O, Chwalebna i Błogosławiona Dziewico, Wielka Matka Boża, Najświętsza Maryjo, skieruj swój wzrok na ten lud, który przez kilka stuleci świadczył o Twojej ciągłej i macierzyńskiej życzliwości i zachęcany słowami Twojego Syna Jezusa na krzyżu: „oto matka wasza”, pragniecie powierzyć się twojej niebiańskiej ochronie w czasie próby.

Społeczność ta, poświęcając się swojemu Niepokalanemu Sercu o Maryjo, oferuje: niewinność dzieci, hojność i entuzjazm młodych ludzi, cierpienie chorych, samotność osób starszych, zmęczenie robotników, cierpienie bezrobotnych, uczucia kultywowane w rodzinach.

Spójrz, Matko, na tych, którzy szukają sensu istnienia, na zatraconych w grzechu co poszukują pojednania, na przyrzeczenia i nadziei tych, którzy szukają miłości ojca i nią żyją, na gorliwość tych, którzy poświęcają się apostolstwu i uczynkom miłosierdzia.

Ty, Najświętsza Dziewico, „któraś zawierzyła słowu Pana”, uczyń z nas odważnych świadków Chrystusa: aby nasza miłość była autentyczna, aby doprowadzić niewierzących do wiary, aby dotrzeć do wszystkich.

Tobie, Maryjo, nasza ucieczko, nasza orędowniczko i pocieszycielko strapionych, powierzamy łzy, westchnienia i nadzieje cierpiących na ciele i duszy. Niech spadnie na ich rany uzdrawiający balsam pocieszenia i nadziei. W łączności z cierpieniem Jezusa ich ból niech przekształci się w narzędzie odkupienia.

Niech Twój przykład poprowadzi nas do tego, aby nasze istnienie, nawet w trudnych czasach, było ciągłą chwałą miłości Boga. Uczyń nas uważnym na potrzeby innych, niezwłocznie udzielając pomocy cierpiącym, zdolnymi do towarzyszenia tym, którzy są samotni, i budowniczymi nadziei dla osób, w których dopełniają się ludzkie tragedie.

Wspomagaj lekarzy i cały personel służby zdrowia: z twojego daru są żywym obrazem Chrystusa, prawdziwego historycznego dobrego samarytanina, który pochyla się nad tymi, którzy dziś cierpią.

Oświecaj władze publiczne łaską Ducha Świętego, aby w każdej sytuacji dokonywali właściwych wyborów dla dobra wspólnego.

Otaczaj nas wszystkich płaszczem twojej ochrony; błogosław wszelkim pragnieniom dobra; towarzysz i podtrzymuj nasze kroki ożywiając w nas wiarę, nadzieję i miłość.

W każdym momencie radosnym czy smutnym naszej wędrówki, z miłością matki pokaż nam oblicze Twojego Syna i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt ten, został sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez wszystkich obecnych. Jeden egzemplarz znajduje się w archiwum miasta a drugi został umieszczony obok obrazu Matki Bożej. Całość tego wydarzenia zakończyliśmy błogosławieństwem cudownym obrazem nad całym miastem i doliną Valdichiany.

W tych trudnych chwilach zachęcamy wszystkich Współbraci i lokalne władze cywilne do zawierzenia miasta czy dzielnicy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z modlitwą za wszystkich naszych Współbraci i całą naszą Prowincję – wspólnota w Sinalundze.

Za: www.franciszkanie.net

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda