Galerie portalu zyciezakonne.pl: Rumunia – Warowny kościół w Viscri

Viscri (niem. Deutsch-Weißkirch, węg. Szászfehéregyháza) – jest wioską leżącą w południowym Siedmiogrodzie około 40 km od Sighişoara. W przeszłości zamieszkiwali ją głównie Sasi Siedmiogrodzcy. Jest znana ze zbudowanego w XIII wieku kościoła warownego. Wraz z sześcioma innymi wsiami siedmiogrodzkimi znajduje się od 1999 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Kościół istniał w tym miejscu juz w w XII w., zbudowany przez zamieszkujących tutaj Szeklerów. Wraz z przybyciem Sasów zaczęła się stopniowa rozbudowa świątyni – ostatecznie powstała gotycka trzynawowa bazylika z potężną wieżą (wzniesioną jeszcze w XIII w. jako główny punkt obronny, dominujący i dzisiaj nad całym zespołem), a ponadto kościół ufortyfikowano i otoczono murami obronnymi. Rozbudowa kompleksu następowała przez stulecia, aż do XVII w. W murach obronnych, od ich wewnętrznej strony, umieszczono pomieszczenia służące jako schronienie dla mieszkańców wsi i ich dobytku podczas częstych najazdów zza Karpat. Od XVI w. kościół jest świątynią ewangelicką.

Sasi stanowili zdecydowaną większość wśród mieszkańców wsi, aż do XX w. Z saskich mieszkańców, których wcześniej było kilkuset, po emigracji do Niemiec w latach 80. i 90. XX wieku pozostało zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecnie większość mieszkańców wsi stanowią Romowie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII ZDJĘĆ