Generał jezuitów na Synodzie

Nowa Ewangelizacja musi uczyć się z dobrych i nie do końca dobrych elementów Pierwszej Ewangelizacji – powiedział o. Generał Adolfo Nicolas SJ na Synodzie Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji.

10 października o. Generał Adolfo Nicolas SJ wygłosił przemówienie do biskupów zebranych na Syodzie poświęconym Nowej Ewangelizacji.

Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie wypowiedzi o. Generała.

Przeczytaj tekst przemówienia

Daniel Wojda SJ

Za: www.jezuici.pl