Generał jezuitów zaprasza na wydarzenie, które ma zjednoczyć cały zakon na modlitwie

We wtorek 5 lutego odbędzie się uroczystość otwarcia procesu beatyfikacyjnego Pedro Arrupe SJ, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego w latach 1965-1983. Arturo Sosa SJ, obecny generał, zaprasza wszystkich jezuitów tego dnia do dziękczynienia za jego życie.

To szczególne zaproszenie do przede wszystkim odprawienia Eucharystii dnia 5 lutego, o dowolnej godzinie, dziękując za życie byłego Przełożonego Generalnego w 28. rocznicę jego śmierci. „W ten sposób całe Towarzystwo Jezusowe zjednoczy się na modlitwie podczas oficjalnego otwarcia procesu beatyfikacyjnego” – pisze w zaproszeniu postulator procesu ojca Arrupe Pascual Cebollada SJ.

Pedro Arrupe był generałem jezuitów w latach 1965-81. W tym okresie, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, wiele kół kościelnych krytykowało zakon za jego zaangażowanie społeczne w krajach Ameryki Łacińskiej i za łagodzenie surowych reguł zakonnych. O. Arrupe wprowadzał w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wywierając wpływ na zmianę profilu zakonu.

Główna uroczystość odbędzie się w Pałacu Apostolskim na Lateranie w Rzymie, obok bazyliki św. Jana na Lateranie o godz. 16:00. Całość będzie transmitowana na żywo Przez TelePace-Roma. Na Sky, kanał 515 w Rzymie na kanale 73 lub 214 w HD w Internecie (streaming) na https://telepacenews.it/diretta . Ceremonii będzie przewodniczył wikariusz generalny papieża w diecezji rzymskiej, kardynał Angelo De Donatis.

Papież Franciszek nigdy nie ukrywał swego podziwu dla Pedro Arrupe SJ i modlił się co najmniej dwukrotnie przy jego grobie w kościele w Il Gesù w Rzymie. W czasie otwarcia procesu będzie on przebywał na pielgrzymce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wielu jezuitów liczy, że do beatyfikacji dojdzie jeszcze za pontyfikatu papieża Franciszka.

Proces beatyfikacyjny 

Wstępne prace będą polegać na zebraniu pism oraz zeznań składanych pod przysięgą i ocenie tych informacji. Po jego zakończeniu dokumentacja zostanie przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń natury teologicznej, potrzebny będzie już tylko cud za wstawiennictwem kandydata, aby uznać go błogosławionym (oraz kolejny cud potrzebny do kanonizacji).

Ojciec Pedro Arrupe urodził się 14 listopada 1907 r. w Kraju Basków. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1927 r. Studiował filozofię i teologię w Belgii i Holandii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Od 1938 r. studiował japonistykę w Hiroszimie i pracował w tokijskiej dzielnicy ubogich. Cztery lata później został mistrzem nowicjatu jezuitów w Hiroszimie. Tam przeżył wybuch bomby atomowej 6 sierpnia 1945 r. Wraz ze swymi współbraćmi urządził w nowicjacie szpital i pomagał ofiarom bombardowania. Po ustanowieniu w 1958 r. prowincji japońskiej jezuitów został jej pierwszym prowincjałem.

22 maja 1968 r. wybrano go na generała Towarzystwa Jezusowego. Gdy w sierpniu 1981 r. o. Arrupe uległ paraliżowi, początkowo zakonem kierował wyznaczony przez Jana Pawła II komisarz o. Paolo Dezza. W 1983 r. dokonano wyboru nowego generała, którym został o. Peter-Hans Kolvenbach z Holandii.

O. Pedro Arrupe zmarł 5 lutego 1991 r. W 1995 r. na życzenie o. Kolvenbacha, trumnę ze zwłokami jego poprzednika przeniesiono do kościoła jezuitów Il Gesù w Rzymie, gdzie pochowany jest również założyciel Towarzystwa Jezusowego, św. Ignacy Loyola. W 2013 r. hołd o. Arrupe złożył przy jego grobie papież Franciszek.

Oto oficjalny edykt wydany przez Rzym:

EDYKT

Dnia 5 lutego 1991 roku umierał w Rzymie Sługa Boży Pedro Arrupe Gondra SJ.

Sługa Boży wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1927 roku i po święceniach kapłańskich w roku 1938 został wysłany do Japonii, gdzie najpierw został magistrem nowicjuszy, a potem Prowincjałem. W 1965 roku został wybrany 28. Przełożonym Generalnym Towarzystwa Jezusowego. Poważna choroba, którą został dotknięty w 1981 roku, uniemożliwiła mu komunikację i poruszanie się. We wrześniu 1983 r. Kongregacja Generalna przyjęła jego rezygnację ze stanowiska Przełożonego Generalnego. Sługa Boży był gorliwie zaangażowany w troskę o Królestwo Boże, wyznając swoją wiarę i propagując inkulturację na polu ewangelizacji. Jego życie było bogate w gesty miłosierdzia i miłości wobec Kościoła oraz wierne posłuszeństwo papieżom. Pozwalał się prowadzić mądrości i wolności Ducha Świętego. Był zarówno uważnym obserwatorem „znaków czasu” jak i „prorokiem soborowej odnowy”. Dzisiaj Sługa Boży jest nadal podziwiany i czczony nie tylko w Towarzystwie ale i na całym świecie.

Ponieważ przekonanie o jego świętości wzrosło z latami coraz bardziej i w związku z formalną prośbą o zainicjowanie Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego, powiadamiając o tym wspólnotę Kościoła, zachęcamy wszystkich wiernych o przedstawianie nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Sądu Diecezjalnego Wikariatu w Rzymie (Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 – 00184 ROMA) wszelkich informacji, które mogłyby w jakiś sposób przemawiać za lub przeciw opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.

Mając ponadto obowiązek zebrania, zgodnie z wymogami prawa, wszystkich tekstów mu przypisywanych, nakazujemy mocą tego EDYKTU, wszystkim tym, którzy byliby w posiadaniu takich tekstów, aby w najszybszym trybie przekazali temu Sądowi jakiekolwiek teksty autorstwa tego Sługi Bożego, jakie nie zostały jeszcze przekazane Postulatorowi Procesu.

Przypominamy, że za teksty uważa się nie tylko dzieła publikowane, które zostały już zresztą zebrane, ale również rękopisy, pamiętniki, listy i wszelkie zapiski osobiste Sługi Bożego. Ci, którzy pragną zachować ich oryginały, mogą przedstawić kopie z należycie potwierdzoną zgodnością z oryginałem.

Jednocześnie ustalamy, by obecny EDYKT pozostał wywieszony przez okres dwóch miesięcy na drzwiach Wikariatu Rzymu oraz opublikowany w dzienniku „L’Osservatore Romano” i „Avvenire” jak również w biuletynie Towarzystwa Jezusowego.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, dnia 3 grudnia 2018 roku.

Angelo Kard. De Donatis Wikariusz Generalny

Marcello Terramani Notariusz

Za: www.deon.pl