Generał marianów o spotkaniu z Papieżem

Czujemy się mocno potwierdzeni w naszej służbie Kościołowi – mówił po spotkaniu z Franciszkiem ks. Andrzej Pakuła. Przełożony generalny marianów zaznaczył, że na uczestnikach audiencji szczególne wrażenie zrobiły papieskie słowa o konieczności pogłębienia wiary, większej troski o tożsamość i jeszcze aktywniejszego wychodzenia do ubogich.
 
„Po pierwsze, Papież zwrócił nam uwagę na potrzebę pogłębienia wiary i pogłębienia więzi z Chrystusem, cytując nawet piękny tekst o. Papczyńskiego. Dokładnie o tym rozmawialiśmy i rozmawiamy w czasie kapituły, rozpoznając kanonizację naszego założyciela jako wezwanie do świętości, do głębszego przylgnięcia do Chrystusa, do zjednoczenie z Nim. Z tego miałby wypływać apostolat. Wtedy mógłby być rzeczywiście owocny” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks Pakuła.

Jak drugi istotny element papieskiego przemówienia wskazał pamięć, bez której nie ma przyszłości. „Nie chodzi tylko o pamięć dotyczącą wyłącznie sukcesów, tego, co było piękne i udane, ale także grzechów, o czym tak naprawdę nie zawsze się pamięta, albo czasami zgromadzenie nie chciałoby pamiętać o tych kartach swojej historii, które są trudne” – mówił ks. Pakuła. Wskazał, że te słowa mają duże znaczenie dla uczestników kapituły, ponieważ pracując w tej chwili nad Konstytucjami zastanawiają się nad tym, jak ująć w kontekście historycznym, czyli właśnie pamięci, i w kontekście współczesnym naturę zgromadzenia.

Jako trzeci element papieskiego przesłania generał marianów wskazał konieczność nowego wyjście do ubogich. „W zgromadzeniu od początku była tradycja, sięgająca jeszcze czasów o. Papczyńskiego, wyrażająca się nawet w Konstytucjach, że mamy wychodzić do ludzi ubogich, zwłaszcza tych, którzy są z marginesu i którzy są niewykształceni, i dla nich głosić Ewangelię językiem zrozumiałym. Papież dokładnie takich słów użył, ujmując ten wymiar głoszenia Ewangelii, wyjścia do ubogich współcześnie. Oprócz tego podkreślił jeszcze potrzebę poszukiwania jakichś nowych form działalności charytatywnej, na co zwracamy uwagę zwłaszcza w większych centrach kultu, np. w sanktuariach. Z zasady dbamy, aby były przy nich jakieś dzieła miłosierdzia” – podkreślił ks. Pakuła. Dodał też, że Franciszek zauważył to, co działo się w ostatnich dziesięcioleciach w zgromadzeniu, czyli wyjście do krajów ubogich  Afryki i Azji.
„W gruncie rzeczy czuliśmy się bardzo utwierdzeni w naszej misji dla Kościoła, w służbie Kościołowi i w tych pracach, które kapituła w tej chwili prowadzi” – podkreślił po spotkaniu z Papieżem przełożony generalny marianów.

bz, mh/ rv

Za: Radio Watykańskie.