Guanellianie: XIV Kapituła Prowincjalna w Rzymie

W dniach 23-28 stycznia 2012 w siedzibie kurii prowincjalnej Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellianie) w Rzymie przy Via Aurelia 446, do której przynależy wspólnota polska ze Skawiny, obradowała XIV Kapituła Prowincjalna.

Tematem Kapituły był ” PROJEKT MISJI GUANELLIAŃSKIEJ JAKO ODPOWIEDZI NA WYZWANIE NOWEJ EWANGELIZACJI”. W obradach Kapituły uczestniczyło 28 delegatów z Włoch, Hiszpanii i Polski. Wspólnotę polską ze Skawiny reprezentował ks. Wiesław Baniak.

red.