Hiszpania: uroczyste rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

W całym Kościele zainaugurowano Rok Życia Konsekrowanego. Szczególny charakter, z racji obchodów 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa, ma on w Hiszpanii.

Uroczystym Mszom w poszczególnych diecezjach kraju przewodniczyli miejscowi ordynariusze, nierzadko podkreślając również zakonne pochodzenie Papieża Franciszka.

„Papież Franciszek, który jako jezuita pochodzi z życia zakonnego, proponuje nam celebrację roku poświęconego życiu konsekrowanemu, ponieważ zrozumienie tego powołania i stylu życia pomoże nam pojąć istotę każdego powołania chrześcijańskiego i pragnienie całego Kościoła, który dąży do zjednoczenia z Chrystusem i wypełnienia Jego woli” – podkreślił kard. Lluis Martínez Sistach z Barcelony. Zachęcił wiernych, aby „cenili ten dar Boży dla Kościoła i świata, jakim są kobiety i mężczyźni, którzy z miłości do Boga i braci przeżywają radykalniej wymagania chrztu, naśladując Jezusa w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie i życiu wspólnotowym”.

Po raz pierwszy z osobami konsekrowanymi z archidiecezji madryckiej spotkał się abp Carlos Osoro, który przewodniczył uroczystej Mszy w katedrze Almudena. „W Kościele madryckim jest tak wiele osób konsekrowanych – powiedział abp Osoro. – Wszystkim i każdemu z osobna chcę podziękować za wasze życie oddane Panu i braciom, za hojne poświęcenie i życie radami ewangelicznymi Pana, wcielając charyzmat i misję, jakie otrzymali wasi Założyciele z natchnienia Ducha Świętego”.

Podczas Eucharystii w madryckiej katedrze ze wzruszeniem wysłuchano świadectwa siostry Paciencii Melgar. Misjonarka Niepokalanego Poczęcia pracowała w stolicy Liberii Monrowii w szpitalu św. Józefa prowadzonym przez bonifratrów. Współpracowała m.in. z br. Miguelem Pajaresem. Podobnie jak on zaraziła się wirusem ebola, udało się jej jednak pokonać śmiertelną chorobę. „Nawet w najtrudniejszych chwilach nie straciłam pokoju i nadziei” – powiedziała s. Paciencia Melgar.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie.