Holandia: Konferencja sercańskich przełożonych Europy

W klasztorze Najświętszego Serca Jezusa w Asten w Holandii od 12 do 16 marca trwała Konferencja Przełożonych Sercańskich Europy i delegatów. Jednym z głównych tematów spotkania była refleksja o coraz bardziej starzejących się prowincjach oraz o obecności starszych współbraci w Zgromadzeniu. W wielu krajach europejskich, średni wiek zakonników wynosi 65 – 80 lat.

Konferencja została przygotowana w dużej części przez Grupę Roboczą ds. Starzenia, powołaną po XXII Kapitule Generalnej, która wezwała do rozpoznania i analizy sytuacji starzenia się współbraci, zwłaszcza w krajach Europy Północnej. Wzięło w niej udział ponad 30 reprezentantów prowincji, regionów i dystryktów, a obradom przewodniczył radny generalny ks. Heiner Wilmer z Niemiec. Obecny był także radny John van den Hengel.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje doświadczenia w poszczególnych prowincjach związane z postępującym procesem starzenia się współbraci. Wysłuchali również wykładu dr Myriam Wijlens z Uniwersytetu w Erfurcie w Niemczech na temat problemów, które pojawiły się we wspólnotach zakonnych w Europie i Ameryce Północnej, związanych ze spadkiem powołań.

Jak planować przyszłość w coraz bardziej starzejącej się społeczności? Jakie działania należy podjąć? Jak stworzyć długoterminowy plan w podobnej sytuacji w zgromadzeniu zakonnym? – to pytania, które były przedmiotem dyskusji. Podkreślono także troskę dotyczącą zapewnienia przyszłości, w tym finansowej, dla wszystkich członków Zgromadzenia. Zwrócono uwagę na fakt, że od wielu starszych współbraci można uczyć się życia zakonnego, zapału apostolskiego i misyjnego. I choć w wielu przypadkach nie mogą już głosić Ewangelii jak kiedyś, to swą modlitwą, cierpieniem i gorliwością zakonną mogą wspierać różne dzieła apostolskie prowadzone w całym Zgromadzeniu.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać informacji o pracy sercanów na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii i Albanii. Mówili o niej m.in. obecni na konferencji ks. Andrzej Sobieraj z Ukrainy, ks. Andrzej Woźniak z Białorusi. Z polskiej prowincji w spotkaniu uczestniczył ks. Krzysztof Dudek.

Konferencja odbyła się w klasztorze, w którym mieszka 16 starszych zakonników. Kiedyś, w tym miejscu był „kwitnący” nowicjat holenderskiej prowincji. Prowincja posiada także drugi dom dla podeszłych w latach i chorych współbraci w Nijmegen. We Francji taki dom znajduje się w Cannes, zarządzany przez świeckie stowarzyszenie, natomiast Prowincja Północnych Włoch ma podobny dom w Bolonii.

AS

Za: www.sercanie.pl