Islandia: wzrost liczby katolików, nowe kościoły

We wschodniej Islandii powstaje nowa świątynia katolicka, budowana przez słowackich kapucynów. Zostanie skonstruowana całkowicie z drewna pochodzącego z ojczyzny tych zakonników.
 
Równocześnie zbiera się środki potrzebne do postawienia jeszcze jednego kościoła w południowej części wyspy, gdzie miejscowa wspólnota wiernych spotyka się na razie gościnnie u stanowiących tam większość protestantów.

Konieczność budowy nowych świątyń wynika z faktu, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba katolików w tym nordyckim kraju wzrosła aż trzykrotnie. Obecnie żyje ich w Islandii ok. 14 tys. i mają tam 6 parafii.

Za: www.deon.pl.