Jezuici a Synod dla Amazonii. Zmieni się cały Kościół – mówi o. Alfredo Ferro SJ

W Watykanie trwa Synod dla Amazonii. Wśród 185 członków tego synodu są praktycznie wszyscy biskupi regionu Amazonii oraz inne osoby, które pracują w tym regionie. Pełnoprawnymi członkami zgromadzenia jest dziesięciu jezuitów, czterech innych należy do grupy zaproszonych ekspertów i jeszcze dwóch jest „audytorami”. Wreszcie, dwóch jezuitów należy do stałego zespołu Sekretariatu Generalnego Synodów.

Jezuickie media poprosiły o. Alfredo Ferro SJ, kolumbijskiego jezuitę i koordynatora Panamazońskiego Projektu, aby powiedział nam, jak ważne jest to, co dzieje się na Synodzie zarówno dla ludzi żyjących w Amazonii jak i dla całego Kościoła katolickiego i Towarzystwa Jezusowego.

„Uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Kościołem, który porusza kwestię nowych dróg i koncentruje się na ewangelizacji misyjnej, jest przemyślenie naszej praktyki w tej dziedzinie. Moim zdaniem wnioski powinny koncentrować się na dialogu międzykulturowym, międzyreligijnym i ekumenicznym, który wymaga, wręcz zmusza nas, do bardzo uważnego słuchania. Dawno minęły czasy, gdy powielaliśmy wzorce myślenia wyrażające się w ciężkiej doktrynie, w logice zewnętrznej, która patrzy na świat wychodząc z naszej wizji rzeczywistości, z zachodnich obrzędów bez uwzględnienia symboli i zwyczajów rdzennej ludności itp. Musimy przemyśleć nasze działania i aby tak się stało, konieczne i pilne jest rozpoznanie błędów oraz pokora skłonna nie tylko do dialogu, ale także do uczenia się.

Fakt, że Synod odbywa się w Rzymie, jest konkretnym sposobem na pokazanie globalnej wagi problemów Amazonii, na upowszechnienie prawdy, że planeta należy do wszystkich i że to, co dzieje się w Amazonii, dotyczy całej ludzkości i różnych terytoriów poza Amazonią.

Ponadto impuls dany przez papieża Franciszka i wspieranie przez niego Kościoła w Amazonii jest fundamentalnym czynnikiem, który wysuwa terytorium Amazonii i jej zadania na pierwszy plan. Papież będzie z bliska towarzyszył pracom Synodu, również ze względu na konkretne zainteresowanie Ojca Świętego przemianami w Kościele w Amazonii i sprzyjanie im. Będą one miały konsekwencje dla innych kościołów: lokalnych, narodowych, kontynentalnych, a nawet Kościoła powszechnego. (…)

Dla Towarzystwa Jezusowego Synod jest wyzwaniem, biorąc pod uwagę aktualną obecność jezuitów w regionie Amazonii, bowiem w różnych krajach jest tam nas ponad 60 jezuitów. To jednak nie tylko wyzwanie dla nas, którzy mieszkamy w Amazonii, ale dla całego ciała Towarzystwa, które musi zobowiązać się do podnoszenia świadomości na temat tych rzeczywistości, które dotyczą nas wszystkich i które są priorytetowe dla jezuickich prowincji Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to okazja dla nas wszystkich, by pełniej żyć Preferencjami Apostolskimi Towarzystwa Jezusowego, ze szczególnym naciskiem na czwartą, która wyraża troskę o wspólny Dom ”.

Za: www.jezuici.pl