Jezuici: Kongregacja przyjęła rezygnację o. Adolfo Nicolása z urzędu

jezuici-plDnia 3 października, w święto św. Franciszka Borgiasza – patrona kurii generalnej, miała miejsce pierwsza sesja 36. Kongregacji Generalnej. Na jej początku o. James Grummer SJ zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy – odśpiewania „Veni Creator”.

Następnie poprosił o zabranie głosu o. Generała Adolfo Nicolasa SJ, który poinformował, że powierzył prowadzenie tych początkowych sesji o. Jamsowi Grummerowi SJ oraz, że wybrał go na Wikariusza Generalnego w TJ na czas do wyboru nowego Generała.

Po wprowadzających informacjach oraz po stwierdzeniu, że Kongregacja Generalna jest ważnie rozpoczęta, jeszcze przed południem o. Adolfo Nicolas SJ przedstawił Kongregacji swoją rezygnację z bycia Generałem i poprosił o jej przyjęcie. Ta prośba została zaakceptowana przez Kongregację i od tego momentu obowiązki Wikariusza Generalnego przejął o. James Grummer SJ.

Podczas tej pierwszej sesji, jeszcze przed dniami modlitwy i rozeznania, które określane są jako czas „murmuratio” przed wyborem nowego przełożonego generalnego, delegaci otrzymali tekst „De Statu Societatis”, który opisuje sytuację zakonu.

Następnie delegaci spotkali się w grupach językowych (po ok. 10-u delegatów), aby – dyskutując na określony temat – mogli się lepiej poznać przed wyborem nowego Generała. Zespół odpowiedzialny za logistykę, pod kierownictwem o. Arturo Sosa SJ, zaplanował szereg takich spotkań, każde w odmiennym składzie.

Więcej (video) na: www.jezuici.pl