Jubileusz 35-lecia posługi Michalitów na Dominikanie

29 listopada 2018 r. w kościele pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Santo Domingo – Los Alcarrizos odbyły się uroczyste obchody jubileuszowe z okazji 35-lecia posługi duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła na ziemi dominikańskiej.

To już 35 lat mija, jak obok bachaty i merengue na ziemi Quisqueya rozbrzmiała po raz pierwszy pieśń Quien como Dios (Któż jak Bóg).

Tak, jak Krzysztof Kolumb stawiał z odwagą i nadzieją pierwsze kroki na nowym nieznanym lądzie, tak przed 35 laty, trzej odważni michaliccy klerycy: Jan Kaszuba, Wiesław Szpila i Mirosław Szewczyk, pokonując bariery języka, kultury, tradycji, stawiali pierwsze kroki na ziemi dominikańskiej.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Santo Domingo Faustino Burgos Brisman. W ceremonii uczestniczyli również: Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk, Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński, współbracia pracujący na Dominikanie: ks. Henryk Słoma, ks. Wiesław Hus, ks. Jacek Swęd, ks. Jan Drabczak, ks. Grzegorz Ringel i ks. Benito Hierro Aquino; współbracia pracujący w Puerto Rico: ks. Jan Król, ks. Łucjan Łepek i ks. Grzegorz Okarma oraz współbracia z Curacao i Aruby: ks. Jan Kaszuba i ks. Józef Pelc. Do Mszy świętej posługiwali nasi klerycy: Juan Carlos Rondón Fabian, który dwa dni wcześniej otrzymał posługę lektoratu i José Alberto Espinal Rodriguez, który otrzymał posługę akolitatu. W uroczystościach nie mógł uczestniczyć Przełożony Delegatury – ks. Jan Typa, który wyjechał do Polski na pogrzeb swojego ojca.

Eucharystię poprzedziła prezentacja historii duszpasterskiej działalności michalitów na Dominikanie, której dokonał ks. Jan Drabczak. Przed zakończeniem mszy św. słowa podziękowania skierował Ojciec Generał: Dobry Bóg niech będzie uwielbiony w 35 latach posługi księży michalitów na ziemi dominikańskiej. Niech będzie pochwalony i uwielbiony w ich działaniu i realizowanej z ewangelicznym entuzjazmem pracy misyjnej. Przełożony Generalny wyraził wdzięczność wszystkim michalitom, którzy pracują w tej części świata, a na ręce biskupa Faustino Burgos Brismana złożył podziękowanie wszystkim biskupom, w których diecezjach posługują michalici.

Po mszy św. nie mogło zabraknąć dalszego wspólnego świętowania. Spotkanie w michalickim domu zakonnym w Los Alcarrizos stało się okazją do sympatycznych wspomnień i historycznych opowieści, które na przestrzeni tylu lat zostały zapisane w sercach zgromadzonych parafian, sióstr zakonnych i zaproszonych gości. Spotkaniu towarzyszyła podniosła atmosfera życzliwości
i szczerej wdzięczności. Część artystyczną uroczystości stanowił pokaz tradycyjnych tańców dominikańskich.

Obchody jubileuszowe zostały wpisane w czas wizytacji kanonicznej, którą od 15 listopada do 2 grudnia bieżącego roku w Delegaturze Karaibskiej przeprowadzali: Ojciec Generała i Ekonom Generalny oraz w okres dorocznego zjazdu współbraci przynależących do Delegatury. Był to dla nas czas braterskich rozmów, dzielenia się owocami swojej pracy oraz czas wspólnego odpoczynku. Dobremu Bogu, Ojcu Generałowi i Księdzu Ekonomowi za braterską atmosferę, ojcowską troskliwość i dobre słowa, dziękujemy.

Ks. Grzegorz Okarma CSMA

Za: www.michalici.pl