Home WiadomościZe Świata Już od 70 lat jest patronem spowiedników i moralistów

Już od 70 lat jest patronem spowiedników i moralistów

Redakcja

26 kwietnia przypada 70 rocznica ogłoszenia św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787) patronem spowiedników i moralistów. Tytuł ten założycielowi redemptorystów nadał papież Pius XII w 1950 roku listem apostolskim „Consueverunt omni tempore”.

Podkreślił w nim, że ten włoski biskup i doktor Kościoła, a zarazem autor ponad stu dzieł z dziedziny teologii moralnej, dogmatycznej i duchowej, „uformował wielu spowiedników i sam zechciał bardzo często zasiadać w konfesjonale, by słuchać spowiedzi”. Ojciec Święty uzasadniając tę decyzję napisał również, że „pozostawił on dla formacji i kierownictwa spowiedników znakomite nauczanie moralne i pastoralne, ogromnie cenione w całym świecie aż po nasze czasy, a często i z naciskiem zalecane przez papieży jako najpewniejszy przewodnik dla szafarzy sakramentu pokuty i kierowników sumień”.

Jak stwierdził papież Jan Paweł II w liście apostolskim „Spiritus Domini” z okazji 200-lecia śmierci św. Alfonsa, jego teologia moralna „jest wzniosłym dziełem nie tylko przez swój wysoki poziom doktryny i przez szczególne wyważenie osądów, ale także poprzez szczególne wyczucie duszpasterskie”.

Natomiast papież Benedykt XVI, w jednej ze swoich katechez podczas audiencji generalnej w 2011 roku, podkreślił, że św. Alfons Liguori „pozostawił obfite nauczanie z zakresu teologii moralnej, które wiernie wyraża doktrynę katolicką do tego stopnia, że został ogłoszony przez papieża Piusa XII patronem wszystkich spowiedników i moralistów”.

Dodał również: „Święty Alfons, zwłaszcza w swoim głównym dziele zatytułowanym Theologia Moralis (Teologia moralna), przedstawia wyważoną i przekonywującą syntezę wymogów prawa Bożego, wyrytego w naszych sercach, w pełni objawionego przez Chrystusa i autorytatywnie interpretowanego przez Kościół, i dyktatów sumienia i ludzkiej wolności, które właśnie poprzez przylgnięcie do prawdy i dobra prowadzą do dojrzałości i realizacji osoby. Duszpasterzom i spowiednikom św. Alfons zalecał, aby byli wierni katolickiej doktrynie moralnej przyjmując jednocześnie postawę miłosierdzia, wyrozumiałości i łagodności, aby penitenci mogli czuć się kierowani, wspierani i zachęcani w ich drodze wiary i życia chrześcijańskiego. Święty Alfons nie przestawał nigdy powtarzać, że kapłani są widzialnym znakiem nieskończonego miłosierdzia Boga, który przebacza i oświeca umysł i serce grzesznika, aby nawrócił się i zmienił życie. W naszej epoce, w której zauważamy wyraźne znaki zagubienia sumienia moralnego i – co należy stwierdzić z niepokojem – pewien brak szacunku dla sakramentu pokuty, nauczanie św. Alfonsa jest wciąż bardzo aktualne”.

W 2010 r. w Wydawnictwie Homo Dei została wydana w nowym polskim tłumaczeniu książka św. Alfonsa Liguoriego „Praktyczny przewodnik dla spowiednika”, która zawiera praktyczne zastosowanie jego teologii moralnej, aby wszyscy spowiednicy mogli stać się adwokatami broniącymi grzeszników. Spowiednik według nauczania założyciela redemptorystów ma być bardziej miłosiernym ojcem, dobrym lekarzem, kochającym nauczycielem, aniżeli surowym sędzią. Sam traktował niezwykle poważnie każdego petenta, starając się dotrzeć do najgłębszych pokładów jego sumienia. Zawsze potrafił stosować lekarstwo odpowiednie w danym przypadku. Dla św. Alfonsa posługa spowiedzi była bezpośrednio związana z dziełem ewangelizacji, należącym do podstawowych zadań kapłana i misjonarza.

W tej książce można znaleźć niezwykłe inspiracje dla kształtowania duchowości spowiednika i podkreślenie potrzeby indywidualnego podejścia do każdego z penitentów. Jak pisze w przedmowie do niej o. Sabatino Majorano CSsR, „styl posługi spowiednika nakreślony przez św. Alfonsa jako «zadanie miłości, ustanowione przez Odkupiciela jedynie dla dobra dusz» jest bodźcem i pomocą dla kapłanów, aby pomimo wszelkich trudności starali się pomagać wszystkim w przeżyciu radosnego doświadczenia miłosiernej miłości Chrystusa, który przebaczając kieruje nas ku pełni”.

Obok dzieł teologicznych Alfons Liguori napisał wiele innych książek, przeznaczonych dla formacji religijnej ludu. Ich styl jest prosty i zachęcający. Czytane i przetłumaczone na wiele języków dzieła św. Alfonsa przyczyniły się do ukształtowania duchowości ludowej ostatnich dwóch wieków.

Św. Alfons Liguori w 1732 r. założył Zgromadzenie Redemptorystów, które liczy obecnie ok. 5000 członków, głoszących Ewangelię o obfitym Odkupieniu w 82 krajach świata. Od 1949 roku w Rzymie działa Wyższy Instytut Teologii Moralnej, znany pod nazwą Akademii Alfonsjańskiej, prowadzony przez redemptorystów. Akademia kontynuuje tradycję św. Alfonsa podejmując studium teologii moralnej w służbie nie tylko Zgromadzenia Redemptorystów, ale dla Kościoła powszechnego.

Więcej informacji o życiu i duchowości św. Alfonsa Marii de Liguori można znaleźć w rozważaniach zamieszczonych na portalu kaznodziejskim redemptorystów: www.slowo.redemptor.pl

o. Sylwester Cabała CSsR, Bardo


Modlitwa o prawdziwą skruchę i gorącą miłość

Święty Alfonsie, który podejmowałeś tak wiele wysiłków, aby odważnie nieść ludziom obfite Odkupienie, spójrz dzisiaj na moje serce i wysłuchaj moją pokorną modlitwę. Przez twoje wstawiennictwo u Jezusa i Maryi uproś mi prawdziwą skruchę i odpuszczenie wszystkich moich grzechów, a na przyszłość siły do przeciwstawiania się wszelkim pokusom. Błagam Cię, użycz mi choć jednej iskierki tej gorącej miłości, którą płonęło zawsze twoje serce i uproś mi łaskę, abym za twoim przykładem zawsze pełnił wolę Boga. Wyproś mi również gorącą miłość ku Jezusowi, dziecięcą ufność do Maryi i łaskę nieustannej modlitwy oraz wytrwania w służbie Bożej aż do końca życia. Amen.

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda