Home WiadomościZe Świata Kapituła Generalna Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa

Kapituła Generalna Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa

Redakcja

Od 1 do 31 sierpnia trwa w Rzymie Kapituła Generalna Oblatów św. Józefa – józefitów.

Kapituła Generalna zwoływana jest co 6 lat, aby przeanalizować działalność Zgromadzenia, zastanowić się nad owocami i porażkami, czy zdążamy drogą którą wyznaczył nam Założyciel, zaakceptował Kościół zatwierdzając Konstytucje. Również na kapitule wybierane są najwyższe władze zgromadzenia : Przełożony Generalny i Jego Rada.

Rozpoczęły ją dni skupienia prowadzone przez współbrata O. Mario Guinzonio (z Brazylii).

Dzień rozpoczął się w kaplicy od celebracji Mszy Świętej do Ducha Świętego pod przewodnictwem Ojca Generała, Ojca Michele Piscopo.

W homilii Ojciec Guinzoni odniósł się do trzech fragmentów Ewangelii św. Marka: 1.16 do 20 (powołanie), od 3,13 do 14 (życie z Jezusem), 6,7-13 (posłanie). Medytując drugi fragment, podkreślił aspekt bycia z Jezusem. Ważne w życiu konsekrowanym jest, aby pozostać zjednoczeni z Nim i w Nim, w wymiarze nie tylko osobistym, ale także wspólnotowym.

Dzisiejsza pierwsza medytacja skupiała się na życiu i Świętej Rodzinie z Nazaretu, miejscu miłości i rzeczywistości, które muszą inspirować nasze życie wspólnotowe i relacje braterskie.

Druga medytacja dotyczyła tematu życia ukrytego z Chrystusem w Bogu, służeniu Bogu naśladując św. Józefa. Możemy żyć Paschalną Tajemnicą Chrystusa, praktykując zwyczajne cnoty Świętego Józefa, takie jak życie ukryte i porzenie się Opatrzności Bożej.


Kontynuacja Kapituły Generalnej.

Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył Wikariusz Generalny, Ojciec John Attulli.

W homilii ksiądz Guinzoni przypomniał nam, że mamy być pasjonatami Chrystusa. Mamy odrobić świętą lekcję jak pisał Założyciel, „o świętej lekcji, którą nam dał nam Jezus od Betlejem do Kalwarii”.

W ostatniej medytacji kaznodzieja zachęcał nas do zastanowienia się nad wyrażeniem Założyciela „interesy Jezusa” (List 83), żyć sprawami Jezusa. Św Józef żył dla Jezusa i Maryi. My w przeżywaniu naszego apostolatu, mamy uczyć się od Józefa żyć w całkowitej wewnętrznej bezinteresowności, służąc Chrystusowi, Kościołowi i każdej ludzkiej osobie.

O godzinie 15.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Kapituły Zgromadzenia, z udziałem asystenta papieskiego P. Guilermo Rodrigueza Rico, O.F.M. W zgodzie z naszymi konstytucjami O. Guilermo będzie towarzyszył nam w tej ważnej podróży.

Wczoraj po południu, jak i dzisiaj rozpoczęto głosowania, wybrano dwóch skrutatorów: brata Mario Belangero (Włochy) i brat Lorenzo Moneva (Filipiny).

W następnym głosowaniu 4 sekretarzy: ojciec Vincenzo Grossano (południowe Włochy), ojciec Guido Miglietta (kuria), ojciec Luigi Testa (północne Włochy), ojciec Maximo Sevilla (Filipiny).

2 Moderatorów czuwających nad przebiegiem prawidłowości obrad: ojciec Paul McDonnel (Ameryka) i ojciec Jan Pelczarski (Boliwia).

Członkami Komisji ds. Rewizji wyborów do Kapituły: Ojciec Sebastian Jacobi (Indie), Ojciec Lino Mela (Kuria), Ojciec Tadeusz Skolimowski (Polska).

Członkami Komisji Ekonomicznej zostali: Ojciec Ronulfo Alkonga (Filipiny), Ojciec Antonio Neto (Brazylia), Ojciec Sunil Kallarakal (Indie).

Sprawozdania rozpoczął Ojciec Generał, przedstawił relacje z sześcioletniego okresu swojej pracy i Rady Generalnej.


 
Po dniach skupienia, wyborach do komisji czuwających nad prawidłowością obrad, rozpoczęła się część sprawozdawcza Kapituły. 

Po sprawozdaniu O. Przełożonego Generalnego, poznaliśmy stanowisko Stolicy Apostolskiej odnośnie Prowincji Peru. Następnie sytuację ekonomiczną zgromadzenia. 
Dzisiaj raporty z Prowincji : Północnych i Południowych Włoch i Polski.
 
7.08.

W sesji porannej wysłuchano sprawozdań kolejnych przełożonych: Prowincjała prowincji amerykańskiej P. Paula McDonnella; Prowincjała Meksyku, ojca Epifanio Moreno i Prowincjała Brazylii, ojca Antonio Ramosa De Moura Neto. Był czas na pytania do sprawozdawców. Poranek zakończył się modlitwą i nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu.

Na sesji popołudniowej przyjęto protokoły przygotowane przez sekretarzy P. Guido Migliettę i P. Maximo Sevilla.

Następnie protokoły odczytali: Prowincjał Filipin P. Jayson Endaya; Prowincjał Indii P. Sunil Kallarakala. Sytuację w prowincji w Peru wyjaśnił P. Josbela Castro, oraz raport z Boliwii delegat P. Federico Rapu Camana. Znakiem nadziei, która znów kwitnie w Boliwii jest 2 nowo wyświęconych współbraci. Zarówno Peru, jak i Boliwia obchodziły w tym roku 70 lat obecności Oblatów św. Józefa. Czas na pytania odnośnie tych prowincji.

Po kolacji w sesji wieczornej sprawozdanie z misji w Mozambiku przedstawili współbracia O. Angelo Romano i O. Edenilson Silveirę.

8.08.

W dzisiejszych obradach Kapituły po raz 2 w historii zgromadzenia udział wzięli świeccy współpracownicy Oblatów św. Józefa.

Świadectwo bycia katechetką u boku Oblatów św. Józefa złożyła Alessandra Alvisini z Rzymu. Panna Milleth Kasilag z Filipin mówiła na temat swojego zaangażowania w duszpasterstwie młodzieżowym, José Ferriane z Brazylii o opiece duszpasterskiej; małżonkowie Spenser o współpracy w USA, a Jean Louis i Maria Ester z Meksyku na temat duszpasterstwa rodzinnego osj i zaangażowaniu w pomoc imigrantom przybywającym do Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia.

Następnie relację z współpracy i dziełach prowadzonych przez siostry, osiągnięciach i trudnościach i o planach na przyszłość, mówiła Przełożona Generalna Sióstr Józefitek S. Denia P. Silva, OSJ. W dalszym etapie wysłuchaliśmy relacji brata Mario Belangero, o brackim powołaniu u oblatów św. Józefa.

Postulator generalny o. Alberto Santiago, wyjaśnił postęp procesu kanonizacji o. Giuseppe Calvi. Na koniec dzisiejszych obrad P. Sebastiano Melet przedstawił sprawozdanie z ONLUS Marelliane Social Works ( józefickiej fundacji pomagającej finansować projekty socjalne realizowane w zgromadzeniu).

9.08.

Kościół czci dzisiaj św. Teresę Benedyktę od Krzyża, patronkę Europy. Mszy świętej przewodniczył ks. Francesco Russo Prowincjał prowincji Świętej Rodziny. W homilii wskazał na rzeczywistość życia świętej. Podkreślił, że jako filozof żyła „pustynią” ateizmu, niezrozumieniem matki po nawróceniu, a w końcu męczennica z Auschwitz. Życie „mądrej dziewicy” z Ewangelii ma odzwierciedlenie w postawie św. Teresy Benedykty.

Kapituła, po zatwierdzeniu protokołów, pracowała dziś w grupach językowych: włoski, hiszpański i angielski. Tematem był apostolat, opracowywany według schematu : a) gdzie jesteśmy teraz: określenie ważniejszego problemu; b) gdzie Duch nas wzywa: aby sformułował nowy scenariusz z własnymi cechami w odniesieniu do charyzmatu Marello; c) konkretne sposoby osiągnięcia tego celu: w wykonalny, możliwy do osiągnięcia, programowalny i oceniany sposób.

Po zajęciach w grupach, dzieliliśmy się doświadczeniem.

Podziękowania za udział i świadectwa życa świeckich współpracowników mareliańskich.

Wieczór kulturalny zaprezentowali współbracia z Filipin.

10.08.

Święto męczennika św. Wawrzyńca. Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał Filipin, ojciec Jayson Endaya. Zaprosił nas do refleksji nad pierwszym czytaniem „Bóg miłuje dawcę”, zapraszając nas do hojności z Panem w miłości, która była znakiem rozpoznawalnym dzisiejszego patrona.

Filipińscy bracia noszą dziś czerwone koszulki, znak „krwi”, przynależności do Chrystusa Ofiarnego Baranka. Dzisiaj obchodzimy rocznicę święceń kapłańskich księdza Pawła McDonnell (USA), oraz  imieniny brata Lorenzo M. Moneva (Filipiny).

Kontynuując pracę w grupach językowych, pochylaliśmy się nad zagadnieniami : Rektor domu – wspólnoty; ubóstwo jak wygląda realizacja ślubu dzisiaj; dzielenie śię Słowem Bożym; formacja – powołaniowa, początkowa, permanentna; stutentat międzynarodowy.

Na wieczór kulturalny zaprosili nas współbracia z Brazylii.

11.08.

Dziś wspomnienie św. Klary z Asyżu. Mszy świętej przewodniczył P. Neto De Moura, Prowincjał Brazylii. Liturgiczne wspomnienie, odsyła nas do początków naszego zgromadzenia, do „świętej Klary” powierzonej Marello i jego oblatom jako miejsca pierwszej pracy. Święta Klara jest jasnym świadectwem ofiarowania się Panu Bogu.

Obrady dzisiejsze rozpoczęły się odczytaniem protokołu z dnia poprzedniego. Praca w grupach językowych skupiała się nad dalszymi zagadnieniami sprawozdania Przełożonego Generalnego, w szczególności dotyczących aspektów zarządu Zgromadzenia.

Prace wznowione będą w poniedziałek.

Obserwuj na: www.jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda