Kapucyni – Kapituła Generalna: Formacja i Zarząd

Mija kolejny tydzień prac 84. Kapituły Generalnej Zakonu Kapucynów odbywającej się w Rzymie. W środę 5 września bracia kapitulni skupiali się nad refleksjami i dyskusjami dotyczącymi Instrumentum laboris, głównie w grupach językowych, aby dojść do opracowania ostatecznej redakcji tekstu Konstytucji.W centrum zainteresowania był drugi rozdział: „Kandydaci chcący przyjąć nasze życie i formacja braci”. Rozdział ten jest z całą pewnością jest jednym z najważniejszych i najbardziej delikatnych, gdyż dotyka obszaru powołania, rozeznania i formacji. Formacja powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na wymiar inicjacji do życia kapucyńskiego, obok którego nie może zabraknąć formacji akademickiej, teologicznej lub zawodowej.

Rano, przed rozpoczęciem prac w cetusach, Kapituła zatwierdziła zdecydowaną większością głosów skład Komisji, która będzie zajmować się drugim rozdziałem. Komisję tworzą bracia: Jiří Bonaventura Stivar, Kilian Ngitir, David Nestler, Dolphy Pais, Norbert Auberlin Solondrazana, Gian Battista Urso, Francesco Langi, Paolo Maria Braghini, Ernesto José Romero Rivas.

Debaty toczyły się nie tylko wewnątrz sal, gdzie zbierają się cetusy, ale przeniosły się także do innych miejsc. Pojawiło się silne pragnienie uczestniczenia w tych dyskusjach, wniesienia własnych przemyśleń, aby tekst Konstytucji okazał się zaczepiony w rzeczywistości Zakonu i jednocześnie rzucał światło na przyszłość.

Po południu br. Roberto Genuin przedstawił ósmy rozdział Instrumentum laboris, kolejny wrażliwy tekst, który podejmuje temat Zarządu w zakonie. Znalazło się tu wiele nowych propozycji dotyczących struktury zakonu, prowincji, kustodii, delegatury i lokalnych wspólnot. Na przykład wiceprowicja miałaby przyjąć nazwę kustodii; kustodie miałyby dzielić się na prowincjalne lub generalne; wikariusz generalny, miałby być wybierany bezpośrednio po ministrze generalnym i w tym samym trybie (tzn. pomijając cetusy i Konferencje) a przed innymi ośmioma radnymi lub definitorami generalnymi (w liczbie, którą ustali kapituła), w końcu sam wikariusz generalny nie byłby związany posługą w jakimś szczególnym obszarze. Kolejna propozycja mówi o starszeństwie w definitorium; uczestnictwie kustoszów w kapitule generalnej i wyborze delegatów na kapitułę generalną; o uczestnictwie w kapitule prowincjalnej wszystkich braci w prowincji liczącej mniej niż 100 braci i możliwości wybierania delegatów na kapitułę prowincjalną w prowincji liczącej więcej niż 100 braci; Kolejna propozycja podejmuje temat wydłużenia mandatu ministra generalnego i jego radnych do ośmiu lat, natomiast wyższych przełożonych (prowincjałów lub kustoszów) do czterech lat z możliwością bezpośredniej reelekcji, a dla przełożonych lokalnych na okres czterech lat z możliwością przedłużenia o kolejne cztery lata.

Inne propozycje dotyczyły kompetencji konferencji, terminologii i niektórych szczególnych przepisów z Kodeksu uzupełniającego. Mamy więc wiele propozycji, które Kapituła musi przedyskutować i omówić, aby dojść wspólnie do wniosków, które także w obszarze jurydycznym pielęgnują i rozwijają charyzmat kapucyński.

Źródło: Biuro 84. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów 

Za: www.kapucyni.pl