Kapucyni – Kapituła Generalna: Zakończenie prezentacji

Ostatnie dwa rozdziały Konstytucji zakonnych zostały zaprezentowane 11 września podczas Kapituły Generalnej Kapucynów. Br. Jean-Bertin Nadonye przedstawił rozdz. IX, a br. Paolo Martinelli rozdz. XII. W ten sposób Komisja ds. rewizji Konstytucji zakończyła wszystkie prezentacje i kapitulni zostali wprowadzeni w zrozumienie wszystkich rozdziałów.

Wszystkie prezentacje zostały docenione. Każda była wysłuchana z uwagą i zainteresowaniem. Pojedyncze rozdziały zostały przeanalizowane przez kapitulnych w grupach językowych. Ewentualne propozycje zmian zostały przedstawiane Komisjom powołanym do poszczególnych rozdziałów. Te analizują teksty, dyskutują, rozpatrują i przygotowują dokument, który będzie zawierał przyjęte teksty i powody, które uzasadniają zmiany. Po południu Komisje ds. I rozdziału i ds. ochrony nieletnich zaprezentowały wyniki swoich prac na publicznym przesłuchaniu, w którym mogli uczestniczyć kapitulni zainteresowani. Podczas takiego przesłuchania można prosić o wyjaśnienia, dokonywać zastrzeżeń i dać osobisty wkład. Ostatnim etapem było czytanie relacji w Aula Magna i głosowanie.W tych dniach bracia spotykali się w auli na początku sesji porannej i popołudniowej. Sesja popołudniowa rozpoczynała się zawsze odmówieniem modlitwy brewiarzowej. Reszta pracy przebiegała w cetusach i tak będzie przez cały najbliższy tydzień.


Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z br. Piotrem Stasińskim OFMCap należącym do Komisji ds. rewizji Konstytucji. Komisja została stworzona na początku 2007 r. jako realizacja postanowień Kapituły Generalnej z roku 2006. Prace Komisji trwały pięć lat. W tym czasie wypracowała ona dokument, który obecnie przepracowują kapitulni, nanosząc poprawki, sugerując nowe zmiany.