Kapucyni: Nowy dom w Pauliai

10 marca 2017 r. Minister Prowincjalny, br. Tomasz Żak, dokonał poświęcenia domu w Pauliai, który – mamy nadzieję – w niedalekiej przyszłości stanie się kolejnym domem obecności kapucynów na Litwie.

Zanim jednak pojechaliśmy do Kowna i Pauliai, jadąc z wileńskiego lotniska, odwiedziliśmy brata Ariusza z Kustodii Białorusi, który od roku posługuje wspólnocie Białorusinów w Wilnie. W spotkaniu tym uczestniczyli także kustosz Białorusi, br. Aleh Shenda, oraz sekretarz kustodii, br. Andrzej Żylewicz.

Wraz z Ministrem Prowincjalnym na uroczystość poświęcenia domu przybyli także Wikariusz Prowincjalny – br. Tomasz Protasiewicz, cała wspólnota braci z Kowna, Minister Prowincjalny Braci Mniejszych i przewodniczący Konferencji Zakonów Męskich na Litwie – br. Algis Malakauskas OFM, kapłani zakonni i diecezjalni, siostry zakonne oraz tłum wiernych, „którego nikt nie mógł policzyć”.

Uroczystość rozpoczęła się od Eucharystii, następnie udaliśmy się przed budynek w celu poświęcenia przydrożnego krzyża. Spod krzyża, ze śpiewem na ustach, przeszliśmy do budynku byłej szkoły, której część zaadaptowano na potrzeby wspólnoty braci kapucynów. Uroczystego otwarcia domu poprzez przecięcie wstęgi dokonali wspólnie: Minister Prowincjalny – br. Tomasz Żak, p. Egidijus – dobrodziej, który sfinansował prace remontowe, oraz br. Gintaras – odpowiedzialny za przygotowanie nowego domu. Po wejściu do pomieszczeń br. Tomasz uroczyście poświęcił dom, po czym bracia kapucyni zaintonowali Błogosławieństwo św. Franciszka. Następnie dziękowaliśmy dobrodziejom, wręczając im okolicznościowe dyplomy. Naszej radości dopełniła wspólna agapa.

Decyzją Ministra Prowincjalnego od 20 marca, w przypadającą w tym roku uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i Patrona Prowincji Krakowskiej, do domu w Pauliai oddelegowani zostali dwaj bracia przebywający dotychczas w Kownie. Bracia ci od przyszłego poniedziałku zamieszkają już w Pauliai, posługując tamtejszej wspólnocie Centrum Rehabilitacyjnego dla ubogich i uzależnionych oraz tworząc podwaliny nowej wspólnoty domowej, która, mamy nadzieję, wkrótce zostanie ustanowiona przez Kapitułę prowincjalną.

Deo gratias!

br. Tomasz Pilch
gwardian wspólnoty w Kownie

Więcej (zdjęcia) na: www.kapucyni.pl