Kapucyni: Poświęcenie klasztoru w Użhorodzie

kapucyni-pl18 września 2016 roku pierwszy klasztor kapucyński obrządku bizantyjskiego odwiedził zarząd Kustodii Ukrainy i Rosji. Kustosz – brat Błażej Suska, wraz z radnymi – Adamem Wróblem i Aleksandrem Mogilnym, spotkali się ze wspólnotą domową na modlitwie, rekreacji i Liturgii. Wzruszającym momentem było poświęcenie kaplicy domowej, kuchni, refektarza, cel braci, pokoi gościnnych, a także pomieszczeń duszpasterskich.

Dotychczas wspólnota braterska mieszkała gościnnie w seminarium diecezjalnym mukaczewskiej greckokatolickiej diecezji. Dziś wspólnota ma swój klasztor, klauzurę i może funkcjonować w zwyczajnej dla kapucynów strukturze zakonnej. To wielka radość dla wspólnoty lokalnej i całej kustodii.

Jest nadzieja, że funkcjonowanie kapucynów w strukturze klasztornej jeszcze bardziej ubogaci braci i przyczyni się do rozwoju powierzonej im parafii, w której dotychczas posługiwali, dojeżdżając z seminarium.

Bracia Mniejsi Kapucyni z Użhorodu

Za: www.kapucyni.pl