Klaretyni: Konsekracja nowego kościoła na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Konsekracja kościoła w SoubréW dniu 15 lutego 2015 roku w Soubré na Wybrzeżu Kości Słoniowej odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła pw. „Notre Dame du Rosaire”. Konsekracji dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jean Jacques Koffi – Biskup Diecezji San Pedro.

Mała wspólnota parafialna w Soubré stanowiąca 13 lat temu kilkadziesiąt osób, liczy dziś ponad dwa tysiące członków i ciągle wzrasta. Działa w niej prężnie rada parafialna oraz kilkanaście grup parafialnych. Wspólnotę tę od początku budował O. Zbigniew Łaś – klaretyn pracujący od 24 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Był on też, przy współudziale brata Jana Mężyka CMF, budowniczym domu zakonnego oraz nowo konsekrowanego kościoła. Wraz z dniem konsekracji Ojciec Zbigniew Łaś zakończył swoją pracę misyjną na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aby z końcem maja br. rozpocząć tworzenie nowej wspólnoty w Koudougou w Burkina Faso, gdzie w tym roku Misjonarze Klaretyni otwierają nową misję.

Obecnie w Soubré pracę misyjną kontynuują już Klaretyni pochodzący z WKS oraz jeden polski misjonarz – Br. Jan Mężyk CMF. W uroczystościach konsekracji uczestniczył O. Krzysztof Gierat CMF – Przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów, do której należą misje na WKS, oraz liczne grono misjonarzy pracujących w tym kraju. Dzień po uroczystościach konsekracyjnych w Soubré swoje doroczne spotkanie mieli polscy misjonarze i misjonarki pracujący na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Było ono kolejną okazją do wspólnej modlitwy i dzielenia się misyjnym doświadczeniem.

Ojcu Zbigniewowi Łasiowi CMF składamy Wielkie Bóg Zapłać! za jego misyjny trud, życząc mu wiele sił, zdrowia oraz mocy Ducha Świętego w dalszej pracy misjonarskiej.

Za: www.klaretyni.pl.