Kolejne głosowania podczas 47. Kapituły Generalnej Zakonu Pijarów

pijarzy.plPo wybraniu w sobotę o. Pedro Aguado na Przełożonego Generalnego Zakonu Pijarów, w czasie poniedziałkowych obrad ojcowie kapitulni wybrali nową Kongregację Generalną.

Wybór Asystentów został poprzedzony zmianami, przegłosowanymi w sobotnie popołudnie, w myśl których połączony został Okręg Hiszpanii z Okręgiem Włoch i Europy Środkowej. W efekcie cztery Okręgi w Zakonie, którymi zajmować się będą Asystenci Generalni, to: Europa, Ameryki, Afryka i Azja.

W głosowaniu kanonicznym Asystentami Generalnymi zostali wybrani: dla Ameryk – o. Francisco Anaya z Prowincji Meksykańskiej; dla Azji – o. József Urbán z Prowincji Węgierskiej; dla Europy – o. Miguel Giraldez z Prowincji Emaus; dla Afryki – o. Pierre Diatta z Prowincji Afryki Zachodniej.

Więcej (zdjęcia) na: www.pijarzy.pl


 

„Uczniowie i świadkowie” – pod takim hasłem rozpoczęła się 47. Kapituła Generalna Zakonu Pijarów

We wtorek, 30 czerwca br., w Esztergom na Węgrzech (miejscu urodzin św. Kingi i bł. Jolanty) rozpoczęła się 47. Kapituła Generalna Zakonu Pijarów, która potrwa do 21 lipca. W Kapitule uczestniczy 29 ojców „z prawa”, przełożonych różnego szczebla oraz 33 ojców „z wyboru”, czyli razem 62 ojców kapitulnych. Z Polskiej Prowincji uczestniczą w niej Przełożony Prowincji o. Józef Matras, o. Józef Tarnawski i o. Jacek Wolan.

Uczestników Kapituły, w imieniu gospodarzy, przywitał o. Zsolt Labancz, Prowincjał węgierski, który w emocjonalnych słowach wyraził przekonanie, że gościć Kapitułę Generalną na Węgrzech jest honorem nie tylko dla jego kraju i Prowincji, ale również dla wszystkich krajów i Prowincji w Europie Centralnej i Wschodniej.

Kapituła rozpoczęła się w katedrze, gdzie kard. Peter Erdö, abrcybiskup archidiecezji Esztergom-Budapeszt, odprawił Eucharystię z udziałem ojców kapitulnych. Kardynał-Prymas, podobnie jak jego dwóch poprzedników, jest wychowankiem szkół pijarskich na Węgrzech. W 2009 r. otrzymał od Zakonu Pijarów Dyplom Braterstwa.

Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonał Ojciec Generał Pedro Aguado – zwrócił wówczas uwagę, iż powinniśmy skupić się na tym, co jest naszym centrum, a jest nim naśladowanie Jezusa przez zakonników i cały Zakon oraz dążenie do tego, by być lepszymi uczniami i świadkami Jezusa. Zwrócił uwagę, iż – wbrew pozorom – nie chcemy się koncentrować na sobie czy na Zakonie, ale na tym, co jest darem od Boga: uczestniczeniu w misji zbawczej Jezusa przez wypełnianie naszego posłannictwa wśród dzieci i młodzieży. Podkreślił również, iż „aby być dobry świadkiem, trzeba być najpierw uczniem”. Zacytował też bł. Pawła VI, który mówił, iż „świat współczesny bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami”.

Pierwsze trzy dni Kapituły poświęcone były sprawozdaniom Kongregacji Generalnej z minionego sześciolecia i odnosiły się do różnych aspektów pijarskiego życia i posłannictwa.

W sobotę ojcowie kapitulni wybrali Przełożonego Generalnego – został nim na następną kadencję o. Pedro Aguado Cuesta. Ojciec Generał ma 59 lat, przed wyborem na pierwszą kadencję był przez kilka kadencji Prowincjałem Prowincji Baskonii, a następnie Emaus (Aragonia, Baskonia, Andaluzja). Przez ostatnie sześć lat intensywnie pracował na rzecz Zakonu w wielu aspektach, które często prezentowane są jako tzw. dziesięć obszarów kluczowych w życiu Zakonu. Wraz z zespołem współpracowników przeprowadził proces restrukturyzacji prowincji zakonnych w Europie, w obu Amerykach i Afryce, doprowadził do nowych fundacji (w Wietnamie, Indonezji i Kongo), ożywiał duszpasterstwo powołań, inspirował odnowę życia wspólnotowego, zwracał uwagę współbraci-pijarów, by przybliżyli się do osoby Kalasancjusza, jako wciąż inspirującego źródła pijarskiego charyzmatu.

W poniedziałek ojcowie wybrali nową Kongregację Generalną i przystąpili do III części Kapituły, której celem jest ukierunkowanie życia Zakonu na kolejne sześciolecie.

o. Józef Tarnawski SP