W Kosowie poświęcono katedrę pod wezwaniem św. Matki Teresy

W Prisztinie, stolicy Kosowa, została poświęcona katedra pod wezwaniem św. Matki Teresy. Uroczystość odbyła się 5 września, w pierwszą rocznicę kanonizacji „matki ubogich” oraz w dniu jej liturgicznego wspomnienia.

Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997) przeszła do historii jako „matka ubogich”. Za swoje zaangażowanie na rzecz biednych, bezdomnych, chorych i umierających, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. 4 września 2016 r. jej kanonizacji dokonał w Watykanie papież Franciszek.

Specjalnym wysłannikiem na uroczystości poświęcenia świątyni papież Franciszek mianował 88-letniego albańskiego kardynała Ernesta Simoniego. Kard. Simoni w czasach dyktatury komunistycznej był ofiarą prześladowań w swej ojczyźnie. Dwukrotnie skazano go na śmierć, każdorazowo jednak wyrok zamieniano na karę więzienia – w sumie spędził za kratami około 20 lat. Biret kardynalski otrzymał z rąk papieża Franciszka w 2016 r.

Nowy kościół stanął w miejscu, w którym na początku II w. mieli zginąć pierwsi męczennicy pochodzący z tego regionu Florus i Laurus. Plac pod budowę świątyni ofiarowało miasto Prisztina, a kamień węgielny położył pierwszy prezydent Kosowa Ibrahim Rugova w 2005 r.

Po nieoczekiwanej śmierci ówczesnego biskupa Marko Sopiego oraz prezydenta Rugowy w 2006 r., budowa utknęła w martwym punkcie i ruszyła ponownie półtora roku później. W 2010 r. świątynię pokryto dachem i od tego czasu odprawiane są tam nabożeństwa. Do całkowitego wykończenia prac jest jeszcze daleko, brakuje m.in. jednej z dwóch 70-metrowych wież.

Katedra ma być nową siedzibą administratury apostolskiej Prizrenu. Powstała ona w 2000 r. z podziału diecezji Skopje-Prizren. Administrator apostolski bp Dodë Gjergji jest zwierzchnikiem katolików w Kosowie. „Matka Teresa jest córką, siostrą i matką naszego narodu”, podkreśla bp Gjergji, przypominając jednocześnie, że przyszła święta rozpoznała swoje misjonarskie powołanie w maryjnym sanktuarium w Letnicy, odległej o 60 km od Prisztiny.

Kosowo, które ogłosiło niepodległość odrywając się od Serbii w 2008 r., dotychczas nie zostało uznane przez Stolicę Apostolską jako państwo.

Matka Teresa była Albanką. Skopje, gdzie urodziła się w 1910 r., należało w tamtym czasie do imperium osmańskiego. Rodzice Matki Teresy pochodzili z Kosowa. W kosowskiej Letnicy późniejsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, przyjęła Pierwszą Komunię św. Również Tirana, stolica Albanii, upamiętniła swoją rodaczkę nadając stołecznemu lotnisku imię Matki Teresy.

KAI/kw

Za: www.deon.pl