Lima. Relikwie błogosławionych Męczenników w telewizji PAX

8 września 2018 r., w kaplicy pod wezwaniem św. Benedykta z Nursji, należącej do wspólnoty sióstr Misioneras PAX VOBIS(Misjonarki POKÓJ WAM), obsługujących katolicki kanał telewizji w Limie PAX TELEVISION, umieszczono relikwie naszych Męczenników z Pariacoto – błogosławionych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. 

Podczas tej uroczystości poświęcono ołtarz oraz kaplicę, a statuty wspólnoty sióstr uzyskały aprobatę biskupa ad experimentum

Wspólnota PAX została założona przez księdza Katalończyka, o. Roberto Padrós Gorchsa, który święcenia kapłańskie otrzymał 44 lata temu. Kanał wspomnianej telewizji istnieje już 22 lata, a pierwsza misjonarka oddała się pracy w tym dziele 33 lata temu. Warto tu zaznaczyć, że PAX TELEVISION utrzymuje się wyłącznie ufając Opatrzności Bożej. Poza siostrami, skupia świeckich wolontariuszy, którzy tworzą wspólnotę formowaną przez ojca założyciela oraz siostry zakonne. 

Charyzmatem grupy prowadzącej kanał jest głoszenie Jezusa Chrystusa w środkach społecznego przekazu. Członkowie wspólnoty realizują go głównie przez  pracę telewizyjną.

W roku beatyfikacji naszych współbraci z Pariacoto, twórcy kanału przeprowadzali wywiady z franciszkanami, a w kolejnych latach wyemitowali dwa programy dokumentalne  – jeden o naszej franciszkańskiej misji w Peru, a  drugi o błogosławionych  Męczennikach z Pariacoto.

fr. Dario Mazurek

Więcej na: www.franciszkanie.pl