Lwów: kim są zakonnicy i zakonnice?

o. Paweł Tomys OMI (Oblat Maryi Niepokalanej), o. Paweł Odój OFMConv (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych), o. Jakub Gonczar OP (Zakon Kaznodziejski), o. Eugeniusz Cymbaluk SAC (Stoważyszenie Apostolstwa Katolickiego) i o. Michał Stanczyszyn SI (Towarzystwo Jezusowe)Franciszkanin Paweł Odój przedstawił świadectwo swojego powołania podczas spotkania „Kim jest osoba konsekrowana”, które odbyło się w sobotę 28 lutego w Kurii arcybiskupiej we Lwowie. Organizatorem spotkania było Centrum św. Dominika.

Podczas spotkania pięciu kapłanów z różnych zgromadzeń zakonnych Lwowa – o. Paweł Tomys OMI (Oblat Maryi Niepokalanej), o. Paweł Odój OFMConv (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych), o. Jakub Gonczar OP (Zakon Kaznodziejski), o. Eugeniusz Cymbaluk SAC (Stoważyszenie Apostolstwa Katolickiego) i o. Michał Stanczyszyn SI (Towarzystwo Jezusowe), opowiedziało o historię swojego powołania do życia zakonnego. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości. Następnie każda osoba konsekrowana, po kolei przedstawiła świadectwo ze swojego życia i powołania. Wszyscy kapłani wychowali się w katolickiej rodzinnie o od dzieciństwa widzieli dobry przykład życia religijnego w rodzinie.

O. Paweł Odój powiedział, że jego rodzinie było pięcioro dzieci. Po narodzeniu każdego dziecka rodzice na modlitwie oddawali je Bogu. Jego rodzice pragnęli aby ktoś z dzieci oddał się na służbę Bogu i tak się stało, z pięciorga dzieci dwóch synów jest zakonnikami – franciszkanami. Decyzję o wstąpieniu do Zakonu franciszkanów podjął po przeczytaniu czasopisma Rycerz Niepokalanej. Na jednej ze stron zobaczył adres i telefon, od razu zadzwonił i poprosił o przyjęcie.

o. Jakub Goncarz powiedział, że od dzieciństwa chodził z rodzicami do kościoła, oraz że w jego rodzinie codziennie razem modlono się dziesiątkiem różańca. W dzieciństwie był ministrantem i służył przy ołtarzu. Przykładem dla niego był brat babci – kapucyn. Powołanie przyszło do niego bardzo konkretnie, do dzisiaj pamięta datę kiedy zdecydował, że będzie dominikaninem. Po tej decyzji przyszedł pokój i pewność.

O. Michał, jezuita powiedział, że przykładem życia chrześcijańskiego dla niego była mama, babcia i pewien kapłan. Więcej wierzących ludzi on nie spotkał bo żył w Związku Radzieckim i chodził do rosyjskiej szkoły. Decyzję o wstąpieniu do jezuitów podjął po przeżyciu rekolekcji ignacjańskich.

O. Eugeniusz powiedział, że mimo że jego rodzina było wierząca ale do kościoła chodzili tylko na święta. Dzięki babci zachwycił się muzyką organową i zaczął w każdą niedzielę chodzić na Msze Świętą. Z czasem został ministrantem i brał udział w rekolekcjach i wyjeżdżał na różne akcje organizowane w jego parafii.

O. Paweł Tomys powiedział, że głos powołania usłyszał podczas Mszy Świętej w niedzielę Dobrego pasterza gdy proboszcz podczas kazania powiedział: Może ciebie Pan woła abyś został pasterzem w jego owczarni.

Na koniec bracia kapłani opowiedzieli o swoich Zakonach i ich założycielach i charyzmatach, czyli zadaniach i misji realizowanych w Kościele przez ich zakon.

Po tych świadectwach uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytania prelegentom. Pytania były różne. Ktoś zapytał jak dzisiaj, w kontekście obecnej sytuacji Ukrainy, rozumieć słowa Jezusa aby nastawić drugi policzek. Ktoś inny zapytał jak przyprowadzić młodzież do Boga. Jeszcze inni pytali o autorytet osób duchownych, dlaczego dziś wielu nie szanuje osób poświęconych Bogu, czy coś robicie aby odzyskać autorytet, jak przeżywacie momenty kryzysu i wątpliwości życiowe itp. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem i modlitwą za osoby konsekrowane.

Następne spotkanie, tym razem z siostrami zakonnymi, zostanie zorganizowane przez Centrum św. Dominika 18 kwietnia 2015 r. о godz. 15.30. w sali konferencyjnej kurii arcybiskupiej we Lwowie.

sp

Za: www.franciszkanie.pl.