Marianie – Rzym: rozpoczyna się Kapituła Generalna

Dniem skupienia rozpoczyna się dziś w Rzymie Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Podczas obrad Kapituła wybierze nowego Przełożonego Generalnego i Zarząd, a także podejmie refleksję nad stanem Zgromadzenia oraz prace nad mariańskim prawodawstwem.

Obrady Kapituły Generalnej polecamy wstawiennictwu Maryi Niepokalanej oraz św. o. Stanisława Papczyńskiego.

Za: www.marianie.pl