Michalici: Dla uczczenia 100. rocznicy objawień fatimskich

michalici-plPoczątek października br. był dla michalitów na Białorusi bardzo uroczystym czasem, w którym uczestniczył także przełożony generalny Zgromadzenia ks. Dariusz Wilk oraz ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński.

W sobotę, 1 października wzięli oni udział w Mińsku-Łoszycy we Mszy św. pod przewodnictwem abpa Tadeusza Kondrusiewicza, podczas której został wmurowany kamień węgielny pod nowo powstające sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Znajduje się tu michalicka parafia Matki Bożej Różańcowej, gdzie od 203 roku proboszczem jest nasz współbrat ks. Giennadij Kucharewicz. Drugi rok pomaga mu w duszpasterstwie i pracach budowlanych ks. Jan Juszko.

Następnego dnia, w niedzielę 2 października Ojciec Generał przewodniczył uroczystości odpustowej ku czci św. Michała Archanioła w sąsiedniej parafii Gatowo, gdzie od 2004 roku posługę duszpasterską pełnią michalici. Przed Mszą św. wszyscy zgromadzili się na placu przed Centrum Pastoralnym, wokół figur MatkiBożej Fatimskiej i dzieci fatimskich. Ten monument powstał z ofiar parafian i michalitów, by uczcić 100. rocznicę objawień fatimskich, jaka przypada w 2017 roku. Trójka dzieci z parafii, ubrana w stroje fatimskich pastuszków, przewodniczyłaodmawianiu chwalebnej części różańca, po czym Ojciec Generał dokonał poświęcenia figur, zachęcając, by widok rozmodlonych małychwizjonerów był przykładem pobożności dla współczesnych dzieci. Do Centrum codziennie przychodzi spora gromadka dzieci, równieżprawosławnych. Niestety, wielu z nich nie potrafi nawet wykonać znaku krzyża.

Liturgia Eucharystii sprawowana była w kaplicy w Centrum Pastoralnym. Podczas homilii ks. Generał przybliżył 3-stopniową drogę, po której prowadzi nas św. Michał Archanioł w drodze do Stwórcy – poznawać Go coraz mocniej, kochać coraz goręcej i służyć całym sercem. W procesji z darami jedna z dziewczynek przyniosła w darze cegłę jako symbol nadziei, że Pan Bóg pomoże w rozpoczętej budowie nowej świątyni ku czci św. Michała Archanioła.

Po Eucharystii odbyła się modlitwa uwielbienia Pana Boga razem z aniołami i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Dzieci miały dodatkową radość, ponieważ Goście z Polski przywieźli sporo dobrych cukierków „Michałków” (takie… „patronalne”). Na wszystkich uczestników uroczystości czekał tzw. „słodki stół”.

Za: www.michalici.pl