Minkama, Kamerun: inauguracja ośrodka duszpasterstwa młodzieży św. Stanisława Papczyńskiego

17 maja, w wigilię wspomnienia liturgicznego św. Stanisława Papczyńskiego, w misji Minkama uroczystą mszą świętą z sakramentem bierzmowania, został zainaugurowany przez biskupa Sosthèna Leopolda Bayemi ośrodek duszpasterstwa młodzieży im. św. Stanisława Papczyńskiego – Foyer du Saint Stanislas Papczynski. Budynek Foyer został wybudowany głównie dzięki środkom przekazanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przez ks. prałata Mariana Zbiecia, emerytowanego proboszcza parafii Sadowne w diecezji drohiczyńskiej. W budynku znajduje się duża sala przeznaczona na spotkania modlitewne i formacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dwa pomieszczenia na bibliotekę i biuro duszpasterstwa młodzieżowego. Sala jest położona tuż przy wjeździe do liceum państwowego, gdzie uczęszcza ponad 500 uczniów. Od początku utworzenia parafii św. Jana Pawła II w Minkama (w 2014 r.) myśleliśmy o zorganizowaniu ośrodka dla duszpasterstwa młodzieży. Ponad 70% populacji naszej parafii to dzieci i młodzież do 25 roku życia. Widzimy potrzebę dużego zaangażowania się w pracę z młodzieżą, w jej formację ludzką, intelektualną i duchową. Niedaleko Foyer znajduje się skrzyżowanie, które młodzi nazwali „skrzyżowanie, gdzie zatracam swoje życie” przez narkotyki, prostytucję czy kradzieże, a nawet rozboje. Dlatego, żeby ustrzec młodych od tych niebezpieczeństw, proponujemy im Foyer św. Stanisława Papczyńskiego, gdzie mogą odnaleźć wartość swojego życia w wymiarze ludzkim i duchowym. 

Na uroczystości obecni byli wszyscy marianie pracujący w Kamerunie z Misji Atok i z Domu Formacji w Ngoya oraz ks. Ryszard Kusy MIC, przełożony wikariatu Zgromadzenia Księży Marianów w Rwandzie. Były obecne siostry zakonne oraz Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Kamerunie Pani Miriam Etoga, a także licznie zgromadzeni wierni z Minakama i okolicznych wiosek. Wiele razy w przemówieniach pojawiały się wyrazy wdzięczności za dar ks. Prałata Mariana Zbiecia i posługę marianów, którzy ten dar zrealizowali. 

Na zakończenie uroczystości wierni zostali poinformowani, że ks. Cyryl Bounoungou MIC, wikariusz parafii i diecezjalny duszpasterz młodzieży 22 czerwca br. wyjedzie do Rzymu na studia, a w jego miejsce do Minkama zostanie skierowany ks. Grzegorz Myłek MIC. Biskup Sosthène bardzo serdecznie podziękował ks. Cyrylowi za jego zaangażowanie tak w parafii, jak i w duszpasterstwie diecezjalnym, szczególnie za zorganizowanie Diecezjalnych Dni Młodzieży, w których uczestniczyło ponad 4000 osób. 

Uroczystości zakończyły się wspólną agapą przygotowaną przez parafian.

ks. Krzysztof Pazio MIC

Za: www.marianie.pl