Montero: Franciszkanin Umiłowanym Synem

Franciszkanin o. Carlos Catalan został uhonorowany tytułem „Hijo Predilecto” – „Umiłowany Syn” boliwijskiego miasta Montero.

 

Tytuł ten został nadany o. Carlosowi podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w ramach obchodów 160 rocznicy fundacji miejscowości „San Ramon de la Vibora” – od 1912 Montero. Franciszkanin został w ten sposób włączony w poczet osób zasłużonych dla miasta, za zasługi wniesione przez miejscową wspólnotę franciszkańską dla jego rozwoju.

 

Warto zaznaczyć, że podobne wyróżnienie O. Carlos otrzymał 2000 r. od Rady Miejskiej w Sucre. Obecnie pełni on funkcję gwardiana wspólnoty Nuestra Señora de las Mercedes w Montero.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Niewolników w Montero została powierzona franciszkanom 7 sierpnia 1977 r. Przejęli oni kościół i budynki mieszkalne po pracujących przed nimi misjonarzami amerykańskimi ze Zgromadzenia Sług Maryi, którzy opuścili miasto.

 

Ustanowiony kanonicznie 17 lipca 1983 r. klasztor był do lutego 1993 r. siedzibą delegata prowincjalnego, a następnie kustosza prowincjalnego.

 

Na terenie parafii istnieją dwa kościoły, cztery kaplice i sześć domów żeńskich zgromadzeń zakonnych. Poza obszarem miasta znajduje się dodatkowo siedem kaplic. Franciszkanie prowadzą oprócz tego duszpasterstwo wojskowe w miejscowych koszarach oraz w więzieniu miejskim.

o. Jan Kukla/red.

Za: www.franciszkanie.pl