Nadzwyczajne Definitorium Karmelitów Bosych w Old Goa (Indie)

W dniach od 4 do 10 lutego 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Definitorium Zakonu Karmelitów Bosych. Ojcowie obradowali w Centrum Duchowości w Old Goa (Indie), które znajduje się niedaleko miejsca, gdzie w 1619 r. synowie św. Jana od Krzyża założyli swoją pierwszą misję karmelitańską na terenach Indii. Dziś prowincje indyjskie stanowią najliczniejszą grupę karmelitów bosych na świecie.

Wraz Generałem Zakonu o. Saverio Cannistrà i jego definitorami przyjechało na spotkanie blisko 70 przełożonych, reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów. Polskich karmelitów bosych reprezentowali o. Tadeusz Florek z Prowincji Krakowskiej oraz o. Jan Malicki z Prowincji Warszawskiej. W roli konsultora od prawa kanonicznego został zaproszony o. Wiesław Kiwior OCD.

Głównym tematem podjętym w czasie Definitorium było podsumowanie trzyletniej pracy relektury Konstytucji OCD, której karmelici bosi na całym świecie podjęli się od 2015 r. Głębokie studium Konstytucji napisanych około 50 lat temu w duchu odnowy po Soborze Watykańskim II jest potrzebne, jak mówił o. Generał Saverio Cannistrà, dla „zrozumienia i przeżywania charyzmatu w kontekście antropologicznym, które tworzą nasze czasy”. Najważniejszym postanowieniem Definitorium jest decyzja o zredagowaniu Deklaracji charyzmatycznej, która ma „pomóc odczytać i zrozumieć charyzmat oraz Konstytucje  w sposób odpowiedni do wyzwań i kontekstów socjo-kulturalnych w jakich dziś znajduje się Zakon”.

o. Józef Kucharczy OCD
Delegat Prowincjalny na Ukrainie

Za: www.karmel.pl