Nowy generał Towarzystwa Św. Pawła

Z wielką radością informujemy wszystkie wspólnoty paulistów w Polsce oraz całą Rodzinę Świętego Pawła, że dziś, to jest 4 lutego 2015 r., w godzinach przedpołudniowych, w drugim głosowaniu, został wybrany nowy przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła ks. VALDIR JOSÉ DE CASTRO SSP (brazylijczyk), 7. następca Założyciela, bł. Jakuba Alberionego.

Nowy Generał paulistów, który sprawuje także charyzmatyczną pieczę nad całą Rodziną Świętego Pawła, ma 54 lata. Powierzajmy Panu Bogu osobę ks. Valdira Jose de Castro i jego posługę jako Przełożonego generalnego. Życzymy mu mocy Ducha i opieki Maryi Królowej Apostołów w prowadzeniu zgromadzenia i całej Rodziny Świętego Pawła śladami Apostoła Narodów w duchu bł. Jakuba Alberionego.

Nowy przełożony urodził się 14 lutego 1961 roku, jego matka z pochodzenia jest włoszką. Złożył on pierwszą profesje rad ewangelicznych w Towarzystwie Świętego Pawła 11 lutego 1981 roku oraz śluby wieczyste 25 października 1987 roku. Następnie 12 grudnia 1987 roku przyjął święcenia prezbiteratu. 20 lipca 2012 roku został mianowany przełożonym prowincjalnym w Brazylii.

Więcej na: www.paulus.org.pl