Nowy legat papieski ds. franciszkańskich bazylik w Asyżu

4 listopada 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował kard. Agostino Valliniego papieskim legatem ds. bazyliki św. Franciszka oraz bazyliki Najświętszej Marii Panny od Aniołów w Asyżu.

Będzie on w tej funkcji następcą zmarłego w kwietniu 2017 r. kard. Attilio Nicory.

Zadaniem papieskiego legata dla obydwu bazylik jest krzewienie więzi między miejscami świętymi związanymi z osobą św. Franciszka z Asyżu a Stolicą Apostolską.

Za: www.ekai.pl