Nuncjusz Stanów Zjednoczonych do sercanów

– Dziś kościół potrzebuje radosnych, misjonarskich uczniów, zwiastunów Dobrej Nowiny, uformowanych przy Najświętszym Sercu Jezusa – powiedział abp Christophe Pierre, nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych podczas konferencji pt.: „Serce kapłana”, zorganizowanej w sercańskim Seminarium i Szkole Teologicznej w Hales Corners w Milwaukee.

– Może wydawać się dziwne, by myśleć o kapłanach jako o uczniach, a nie jako przywódcach, ale nowe Ratio Fundamentalis, wydane w grudniu 2016 r., podkreśla właśnie to: szczególnie dzisiaj kapłani muszą zrozumieć siebie jako uczniów misjonarzy – podkreślił arcybiskup dodając, że takie również było pragnienie o. Leona Jana Dehona, założyciela Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Zorganizowana 8 listopada br. konferencja zgromadziła oprócz seminarzystów Hales Corners wykładowców i odpowiedzialnych za formację wielu sercanów na czele z prowincjałem ks. Edem Kiliańskim SCJ.

Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis – to nowy dokument Watykański regulujący sprawy związane z formacją przyszłych kapłanów.

– Tylko zintegrowana formacja przygotuje seminarzystę i kapłana, aby ofiarować siebie Kościołowi – wyjść z siebie, by spojrzeć na podstawowe potrzeby trzody – powiedział arcybiskup. – W rzeczy samej, Ojciec Święty życzy kapłanom, aby nie byli menedżerami lub zwykłymi funkcjonariuszami sacrum, lecz byli kapłanami o sercach integracyjnych i współczujących, którzy ukazują czułość Boga – zauważył abp Christophe Pierre, główny prelegent konferencji.

– Jako nuncjusz apostolski, a więc przedstawiciel Ojca Świętego w tym kraju, pragnę zapewnić was o duchowej bliskości z każdym z was. Wiemy, że ostatni papieże mówili o potrzebie nowej ewangelizacji. Wymaga to gruntownego przemyślenia, w jaki sposób przekazujemy chrześcijańskie doświadczenie; to jest sedno nowego ducha misyjnego, który musi objąć Kościół – podkreślił.

Odnosząc się do tematu konferencji: Co to znaczy mieć kapłańskie serce, arcybiskup przypomniał homilię papieża Franciszka z uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2013 r., podczas której Ojciec Święty skupił się na dwóch wymiarach miłości. Wyraża się ona bardziej w działaniach niż w słowach, a po drugie, większa jest miłość w dawaniu niż w otrzymywaniu.

Z kolei nawiązując do homilii z 2014 r. w której papież podkreślił potrzebę posiadania niezłomnego i pokornego serca, arcybiskup powiedział:

– Wyłaniający się obraz serca kapłańskiego, ukształtowanego w sercu Chrystusa, to wierność, pokora, bliskość i łagodność. Ta miłość nas wiąże, ale wiąże w wolności; wiąże pozostawiając przestrzeń, by odpowiedzieć miłością.

Arcybiskup Pierre zauważył, że papież Franciszek zaprasza księży i zakonników do kontemplacji Serca Chrystusa. W homilii na święto Najświętszego Serca w 2016 r. papież powiedział, że „kontemplując Serce Chrystusa, stajemy wobec fundamentalnej kwestii naszego kapłańskiego życia: Gdzie moje serce jest skierowane? Jest to pytanie, które musimy stawiać codziennie, co tydzień …

– Nasza posługa jest często pełna planów, projektów i działań: od katechezy do liturgii, do dzieł miłosierdzia, do zadań duszpasterskich i administracyjnych. Pośród tych wszystkich kwestii wciąż musimy zadać sobie pytanie: na czym opiera się moje serce? – mówił arcybiskup, dodając, że Ojciec Święty oczekuje, że kapłani będą mieli odważne serce, które jest blisko Pana i ludzi, którzy nie znają Chrystusa lub którzy opuścili Kościół i są „bezdomni”.

Arcybiskup zakończył stwierdzeniem, że podobnie jak umiłowany uczeń, my także musimy nieustannie kontemplować bogactwo Serca Chrystusa

– Święty Jan Vianney powiedział: „kapłaństwo jest miłością Serca Jezusa”. Jest to z pewnością prawda, i wierzę, że Jego miłość nigdy was nie opuści – zakończył swe wystąpienie nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych.

W czasie sesji swe wystąpienia mieli także m.in. rektor seminarium, prowincjał Kiliański, arcybiskup Milwaukee – Jerome Listecki i biskup pomocniczy tej diecezji – James Thomas Schuerman. Ostatnim prelegentem był ks. Zbigniew Morawiec SCJ, zastępca dyrektora do spraw formacji.

Ks. Andrzej Sawulski SCJ


Seminarium Najświętszego Serca Jezusowego i Szkoła Teologiczna w Hales Corners – to największe katolickie seminarium Ameryki Północnej, które koncentruje się na przygotowywaniu do kapłaństwa mężczyzn w różnym wieku. Seminarium koncentruje się przede wszystkim na mężczyznach powyżej 30. roku życia. Szkoła została założona w 1932 roku i znajduje się na przedmieściach Milwaukee, Wisconsin.