Home WiadomościZe Świata O. Chryzostom Jarosław Fryc OFM sekretarzem prokury generalnej w Rzymie oraz dyrektorem archiwum Zakonu

O. Chryzostom Jarosław Fryc OFM sekretarzem prokury generalnej w Rzymie oraz dyrektorem archiwum Zakonu

Redakcja

Z dniem 15 września 2021 r. o. Chryzostom Jarosław Fryc OFM został powołany przez nowego ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych – o. Massimo Fusarelli OFM, na sekretarza prokury generalnej w Rzymie oraz dyrektora archiwum historycznego Zakonu.

Urząd Prokury Generalnej zajmuje się kontaktami we wszelkich sprawach prawnych pomiędzy Zakonem a Kongregacjami Rzymskimi, Sekretariatem Stanu i Watykanem. Nie zajmuje się sprawami kanonizacji, ponieważ jest to zakres pracy Postulatora Generalnego. Sprawy, które spływają z całego świata franciszkańskiego, a dotyczą odpustów, liturgii (zatwierdzenia kalendarzy liturgicznych, formularzy Mszy św. czy wspomnień do brewiarza naszych świętych – nowych i starych, zatwierdzenie nowych Mszałów i Lekcjonarzy franciszkańskich, obrządków wschodnich, birytualności, alienacji, licencji, zezwoleń finansowych, zatwierdzenia czy powołania asystentów kościelnych a także sprawy dyspens, sprawy dyscyplinarne, karne i odwołania, są przygotowywane w Prokurze, następnie opiniowane przez Definitorium Generalne, a potem opracowane w Prokurze zostają dostarczane do kompetentnych Kongregacji w Rzymie do uzyskania aprobaty czy odpowiedzi. W większości spraw są to kontakty z Sekretariatem Stanu, Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregacją Nauki Wiary, Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji Kościołów Wschodnich, Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej oraz Penitencjarią Apostolską.

Prokura przeprowadza konsultacje i wydaje opinie związane z zatwierdzaniem tekstów prawnych, Statutów Partykularnych Prowincji czy innych jednostek.


Archiwum historyczne Zakonu sięga swoich początków do pierwszej połowy stulecia. XVII. W 1621 r. Kapituła Generalna, podejmując polecenia przekazane przez Pawła V od 1611 r., była zainteresowana utworzeniem Archiwum Generalnego, które znalazłoby się ponad lokalnymi archiwami Kościoła. Dzieło to zapoczątkował o. Łukasz Wadding, co zaowocowało w 1625 r. początkiem wydawania „Annales Minorum” Archiwum podzielone na Madryt i Rzym (Aracoeli) funkcjonowało tak przez wiele wieków i doświadczyło dziejów wojen czy kasat. Od 1884 r. wraz z przeniesieniem Kurii Generalnej z Aracoeli do S. Antonio na ulicy Merulana w Rzymie, ponownie zaczęto zbierać rozproszone dzieła i odtwarzać Archiwum Generalne. W 1947 r. Archiwum Generalne zostało przeniesione do obecnej siedziby przy ul. S. Maria Mediatrice w Rzymie. W Archiwum gromadzi się nadal kolejne dokumenty i dzieła dotyczące franciszkanizmu, Zakonu, równych prowincji na całym świecie, misji oraz źródła specjalne. Zakres prac w Archiwum to katalogowanie, inwentarz i konserwacja. Archiwum udostępnia swoje zbiory naukowcom, studentom, klerykom, kapłanom, zakonnikom naszego i innych zakonów czy kongregacji.

Za: www.franciszkanie.net

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda