O. Desmond G. Tambala OCD został mianowany biskupem Zomba

karmel.plW liturgiczną uroczystość św. Matki Teresy od Jezusa, 15 października 2015 r. Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Zomba (Malawi) karmelitę bosego – o. Desmonda Georga Tambalę.

O. Desmond George Tambala urodził się 11 listopada 1968 r. w diecezji Zomba. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Ulongwe, został przyjęty do niższego seminarium. W 1990 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych  i po odbyciu rocznego nowicjatu złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Rozpoczął formację w wyższym seminarium duchownym, które ukończył w Tangaza College (Nairobi, Kenia), złożył profesję uroczystą (15 sierpnia 1995 r.), a następnie przyjął święcenia kapłańskie (13 kwietnia 1996 r.).

Po święceniach od 1996 r. do 1998 r. był wikariuszem parafialnym w Kapiri (Malawi). Następnie w latach 1998-2000 odbył studia w Hiszpanii (Ávila i Vitoria), które zakończyły się otrzymaniem licencjatu z teologii. Po studiach powierzono mu urząd magistra postulantów i nauczyciela teologii duchowości w seminarium w Balaka. Od 2002 do 2008 był przełożonym i delegatem prowincjała ds. karmelitanek bosych w Malawi oraz i wicedyrektorem Centrum Duchowości św. Jana od Krzyża w Nyungwe-Blantyre. W 2009 wybrano go do Zarządu Generalnego, w którym w latach 2009-2015 pełnił urząd definitora generalnego, odpowiedzialnego za Afrykę i Madagaskar. Kapituła Generalna, która obradowała w maju obecnego roku w Ávila, powtórnie wybrała go na urząd definitora generalnego. O. Desmond George Tambala pełnił także funkcję przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Malawi.

Źródło: www.carmelitaniscalzi.com

Za: www.karmel.pl