O. Johannes Römelt CSsR nowym koordynatorem Konferencji Redemptorystów Europy

Przełożony Prowincji Świętego Klemensa, o. Johannes Römelt CSsR został mianowany przez Przełożonego Generalnego nowym koordynatorem Konferencji Redemptorystów Europy.

Swój urząd obejmie 1 stycznia 2018 r. Gratulujemy!

Wybór przebiegał w dwóch częściach: pierwsza miała miejsce w czasie Zebrania KRE w Perth początkiem września 2017 r., gdzie wybrano trzech kandydatów, których nazwiska zostały przekazane do o. Generała. W czasie obrad Rady Generalnej w Rzymie w dniach 12-19 września 2017 r. o. Generał mianował nim o. Johannesa.

WIĘCEJ: Perth: X Zebranie Plenarne Konferencji Redemptorystów Europy

* * *

Dekret mianowania

Prot. N. 0000 – 9100 15612017

Postępując zgodnie z normami prawa powszechnego, jak i własnego naszego Zgromadzenia, za zgodą Rady Generalnej, ja, Przełożony Generalny mianuję niniejszym

Ojca Johannesa Römelta CSsR z Prowincji Św. Klemensa (5000)

Koordynatorem Konferencji Europy (9100).

Urząd obejmie 1 stycznia 2018 r.

Drogi Ojcze, bardzo dziękuję za przyjęcie tego zadania i w duchu posłuszeństwa zgodnie z naszymi Konstytucjami i Statutami. Przez to przyjęcie okazujesz chwalebnego ducha hojności, by służyć apostolskim i wspólnotowym potrzebom naszego Zgromadzenia, abyśmy razem mogli kontynuować głoszenie obfitego Chrystusowego Odkupienia najbardziej opuszczonym, szczególnie ubogim.

Zapewniam o mojej modlitwie i życzę wszystkiego najlepszego w pełnieniu tego zadania.

Dan w Rzymie, 16 września 2017 r.

Przełożony Generalny, o. Michael Brehl CSsR

* * *

Drogi Ojcze, Gratulacje!

Niech Odkupiciel będzie z Tobą zawsze i da Ci siłę i mądrość, by z nadzieją i radością podjąć wyzwania w naszej konferencji. Niech także piękno i apostolska gorliwość tak wielu pokoleń redemptorystów w Europie pomogą Ci kierować procesem wielkiego misyjnego rozeznania. Obiecujemy naszą modlitwę.

o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE

* * *

O. Johannes Römelt urodził się w 1960 r. w Salzgitter-Lebenstedt w Niemczech, dorastał w Bonn. Ukończył swoje studia teologiczne w WSD Redemptorystów w Hennef-Geistingen i w Madrycie. Pierwszą profesję złożył w 1980 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r.

Został doktorem filozofii w Monachium w 1996 r. Pracował nad nowymi sposobami misji parafialnych w Stuttgarcie i Würzburgu oraz jako kierownik duchowy w Trewirze, Monachium, Würzburgu i Bottrop. W latach 1996 – 2005 był przełożonym międzyprowincjalnej wspólnoty formacyjnej w Würzburgu. Jest także redaktorem naczelnym przeglądu teologicznego „Theologie der Gegenwart”. Interesuje się szczególnie dialogiem teologii i antropologii oraz sztuką współczesną. W latach 2005-2011 służył we wspólnocie młodzieżowej w Kirchhellen.

W 2008 r. został Przełożonym Regionu Kolońskiego Prowincji Św. Klemensa, a w styczniu 2011 r. został wybrany przełożonym tej prowincji. Obecnie mieszka we wspólnocie redemptorystów w Wittem w Holandii.

Źródło: cssr-europe.com

Za: www.redemptor.pl