Oblaci MN – Rzym: List Superiora Generalnego z okazji specjalnego roku poświęconego encyklice „Laudato sì”

L.J.C. et M.I.

Drodzy oblaci, stowarzyszeni, współpracownicy, młodzieży związana z oblatami, wszyscy nasi przyjaciele oraz ludzie dobrej woli,

Obudźcie się i zaangażujcie się!

Najbardziej skrupulatne naukowe szacunki dotyczące klimatu Ziemi, przekazują nam, że rodzina ludzka ma przed sobą najwyżej 10 lat, zanim zniszczenie Ziemi stanie się nieodwracalne! Musimy działać teraz i razem, inaczej ten cenny dar Boży zostanie zniszczony przez naszą bezwzględną eksploatację. Piąta rocznica ukazania się encykliki „Laudato sì” stała się impulsem motywacyjnym, aby stworzyć światową sieć katolików i ludzi dobrej woli, w celu odwrócenia powyższej sytuacji, zanim będzie za późno.

Jako oblaci, stowarzyszeni, współpracownicy, młodzież związana z oblatami i nasi przyjaciele, jesteśmy zaangażowani w tę naglącą potrzebę. Przywołuję tutaj wezwanie Kapituły Generalnej z 2016 roku, aby wszyscy włączyli się w tę krytyczną kwestię.

Aby towarzyszyć nam, Watykan przygotował wiele materiałów w tym szczególnym jubileuszowym roku. Razem ze swoją wspólnotą, sprawdźcie, w jaki sposób możecie uczestniczyć w różnych inicjatywach, które możecie odnaleźć w siedmiu językach, wpisując w wyszukiwarkę: „Plan jubileuszowego roku Laudato sì na lata 2020-2021″ (24 maja 2020 – 24 maja 2021).

Dzięki stronie internetowej poznacie wiele ważnych aspektów tego szczególnego roku.

Główny cel jubileuszowego roku wykracza poza maj 2021 i zakłada uruchomienie planu dla różnych typów wspólnot/instytucji, aby zobowiązały się do całkowitego zrównoważenia w duchu „Laudato sì” przez okres 7 lat. To wyzwanie dla wszystkich naszych wspólnot i jurysdykcji. Zaangażujmy się!

Czas stworzenia – 1 września 2020 – 4 października 2020

Jednym z wydarzeń w ramach specjalnego roku jubileuszowego „Laudato sì”, który już trwa, będzie miesiąc poświęcony darowi stworzenia. Stanowi inicjatywę 2,2 miliarda chrześcijan na całym świecie, aby odnowić naszą relację ze Stwórcą oraz z całym stworzeniem, poprzez celebracje, nawrócenie i działanie. Zaangażujcie Wasze miejsca posługi: grupy parafialne, wspólnoty młodzieżowe, programy katechetyczne itp.! Zapoznajcie się z informacjami i pomysłami, podanymi w sześciu językach na stronie: seasonofcreation.org

Specjalny rok jubileuszowy poświęcony „Laudato sì” oraz „Czas Stworzenia” są wypełnione duchem oblackiego charyzmatu, łącząc w sposób całościowy nasze zaangażowanie w ewangelizowanie ubogich, wezwania ostatniej Kapituły Generalnej (zobacz Akta Kapituły Generalnej 2016, s. 10.11,20 #7.3 i 21 #9 – wersja angielska), priorytety, zarówno Oblackiej Służby Generalnej ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, jak również Generalnego Komitetu Misyjnego.

Krzyk biednych i zniszczenie środowiska idą w parze. Obecna pandemia jest tylko symbolicznym znakiem chaosu, jaki wprowadziliśmy w naturę. Jeśli natychmiast nie zdecydujemy się działać skutecznie na rzecz daru Bożego stworzenia, przyszłe światowe katastrofy będą się mnożyć. Nie jest to tylko wezwanie, aby stać się organem ochrony środowiska. W centrum naszej misji ewangelizacyjnej jest wezwanie do nawrócenia, przyjęcie Dobrej Nowiny Jezusa. Przyszedł On po to, aby pojednać nas z Bogiem i między sobą; uleczyć nasze rany i pojednać nas z Bożym darem stworzenia, nie jako wyzyskiwaczy, ale jako nadzorców i opiekunów. Ewangelia wzywa nas, abyśmy jako ewangelizatorzy przywracali te relacje we wszystkich wymiarach.

Wielu oblatów i naszych współpracowników na całym świecie, poprzez wiele profetycznych inicjatyw już działa na rzecz troski o nasz wspólny dom – dziękuję Wam za to. My wszyscy, we wszystkich wymiarach naszego życia i posługi, musimy w pełni przyjąć tę pilną sprawę, aby działać natychmiast, by zmienić bieg historii ludzkości i wybrać opcję na rzecz troski o cenne dzieło Bożego stworzenia.

W nadchodzącym roku, wewnętrzny Komitet Misyjny, działający przy Radzie Generalnej, będzie proponował comiesięczne webinary [internetowe seminaria, szkolenia – przyp. tłum], aby tworzyć światową synergię na rzecz twórczych wysiłków w celu odwrócenia tej sytuacji. Bądźcie w kontakcie!

Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Oddajemy ten krytyczny czas Matce Bożej, Matce Stworzyciela, prosząc, by pobudziła nas do szczególnego działania w tym wyjątkowym jubileuszowym roku… i nie tylko w nim!

W Jezusie Chrystusie i Maryi Niepokalanej,

o. Louis Lougen OMI

Superior Generalny

Za: www.oblaci.pl