Padwa: nowy delegat papieski

20 maja 2017 r. papież Franciszek mianował ks. Fabio DAL CIN nowym arcybiskupem-prałatem Loreto i delegatem papieskim przy sanktuarium loretańskim i przy bazylice św. Antoniego w Padwie.

Ks. DAL CIN urodził się 23 stycznia 1965 r. w Vittorio Veneto. W dniu 7 grudnia 1990 r. został wyświęcony na kapłana w diecezji Vittorio Veneto.

Pełnił różne obowiązki w swojej diecezji, zaś od marca 2007 r. był urzędnikiem Kongregacji ds. Biskupów. W 2011 r. uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Ateneum Św. Anzelma w Rzymie. Od 2012 r. jest kapelanem Jego Świątobliwości. Służył pomocą duchową w sanktuarium Matki Bożej della Quercia w Rzymie.

Za: www.ofmconv.net