Home WiadomościZe Świata Pallotyni – WKS: Konferencja Episkopatu Afryki Zachodniej w Bazylice w Yamousoukro

Pallotyni – WKS: Konferencja Episkopatu Afryki Zachodniej w Bazylice w Yamousoukro

Redakcja

W dniach 23-29 stycznia 2012 r. na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Yamousoukro, odbyło się bardzo ważne na planie eklezjalnym spotkanie. Biskupi z angielskiego, francuskiego i portugalskiego obszaru językowego Afryki Zachodniej wybrali ten kraj na Zgromadzenie Plenarne RECOWA-CERAO (Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Zachodniej).

Na Zgromadzeniu Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Zachodniej była mowa m.in. o rysie historycznym, charakterze, celach i zadaniach Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Zachodniej, jej uczestnikach i programie.

1 Rys historyczny

Biskupi Afryki Zachodniej ustanowili dwa ponadpaństwowe organy kolegialności na podstawie różnic językowych: Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Anglojęzycznej Afryki Zachodniej (AECAWA) oraz Regionalną Konferencję Episkopatu Afryki Zachodniej (CEREAO powstałą w czerwcu 1963 r.). Przekonani o konieczności silniejszej integracji regionalnej i pasterskiej solidarności, które wychodzą poza językowe i historyczne różnice, biskupi postanowili utworzyć jedną Regionalną Konferencję Episkopatu. Dwie Konferencje (AECAWA i CEREAO) przestają istnieć i funkcjonować jako odrębne jednostki prawne, respektując jednakże istnienie władzy różnych krajowych i międzynarodowych Konferencji Episkopatu. Podsumowując, episkopat Afryki Zachodniej połączyła naturalna solidarność.

2 RECOWA-CERAO: charakter, cel i zadania

Regionalna Konferencja Episkopatu będzie organem łączności i współpracy między wszystkimi biskupami Afryki Zachodniej i między Konferencjami Episkopatów Afryki Zachodniej, zwłaszcza w kwestiach dotyczących wspólnego interesu.

Regionalna Konferencja Episkopatu ma na celu: wspierać misyjną współpracę, koordynować wspólne działania, promować naturalne duszpasterstwo.

Tymczasem kompetencje każdej Konferencji Episkopatu i każdego biskupa pozostają nienaruszone zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (por. kan. 455§4).

Zadania Regionalnej Konferencji Episkopatu to m.in.: utrzymywanie i umacnianie relacji między biskupami z Regii a ich Konferencjami Episkopatów, „aby promować i chronić ich największe dobro” (Sobór Watykański II, Christus Dominus 38,5; kanon 459§1), ustanawianie braterskich relacji między Konferencjami Episkopatów za pośrednictwem ich sekretariatów, służenie za biuro koordynacyjne dla wspólnych badań i różnych form współpracy między Konferencjami Episkopatów i innymi organami, służenie za organ łączności, którego Kościół, w Regii, bardzo potrzebuje dla załatwiania pilnych spraw takich jak: głoszenie wiary katolickiej, dialog międzyreligijny, inkulturacja, sprawiedliwość, rozwój i pokój, promowanie relacji z innymi Regionalnymi Konferencjami Episkopatów i z Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SCEAM), promowanie życia i posługi duchowieństwa, braci i sióstr zakonnych oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami świeckimi w Regii.

3 Uczestnicy (około dwudziestu państw z zachodnioafrykańskiego podregionu i Europy)

W Zgromadzeniu odnotowano obecność około dwudziestu państw. Zgromadzenie skupia kardynałów, arcybiskupów, biskupów z angielskiego, francuskiego i portugalskiego obszaru językowego Afryki Zachodniej, księży, siostry i braci zakonnych oraz świeckich związanych z Konferencjami Episkopatów różnych państw biorących udział w tym Zgromadzeniu Plenarnym. Należy również odnotować obecność biskupów z innych Regionalnych Konferencji Episkopatów Afryki (Afryki Środkowej itd.). W Zgromadzeniu wzięła również udział delegacja prałatów przybyłych z Watykanu oraz biskupi z Europy.

4 Program

W poniedziałek, 23 stycznia, po przybyciu różnych delegacji, w katedrze św. Augustyna w Yamousoukro, o godzinie 18.30, została odprawiona uroczysta Msza na otwarcie. We wtorek, 24 stycznia 2012 r., w Fundacji Felixa Houphouëta-Boigny na rzecz Pokoju, miała miejsce ceremonia otwarcia. Obecni byli przedstawiciele władz miasta Yamousoukro oraz prezydent Republiki, Alassane Ouattara.

W dniach 25-27 stycznia miały miejsce, przy drzwiach zamkniętych, posiedzenia robocze. W programie były: konferencje, wieści z Kościołów Afryki Zachodniej, zatwierdzenie statutów, planu działania, projektu wspólnego budżetu, zatwierdzenie decyzji, komunikatu prasowego, orędzia pasterskiego, wybór władz, konferencje prasowe, itd.

W sobotni poranek, 28 stycznia, odbyła się wizytacja parafii i miejsc turystycznych w Yamousoukro. Dzień został zwieńczony ,koncertem pieśni w Fundacji Felixa Houphouëta-Boigny na rzecz Pokoju.

Każdego dnia w Bazylice-Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Yamousoukro sprawowane były Msze poprzedzone laudami. W dniach 23-25 stycznia Bazylikę nawiedzili: kard. Robert Sarah z Rady Papieskiej Cor Unum oraz Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Towarzyszył im nuncjusz apostolski na Wybrzeżu Kości Słoniowej, bp Ambrose Madtha.

Zgromadzenie odbyło się pod przewodnictwem kard. Théodore’a Adriena Sarra (przewodniczący RECOWA-CERAO), a komitetem organizacyjnym kierował Marcellin Yao Kouadio, bp diecezji Yamousoukro.

Ks. Stanisław Skuza SAC

Za: InfoSAC 01/02/2012 [5]

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda