Papież jezuita do gwardzistów: bądźcie żołnierzami Chrystusa

RV„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Te słowa Pana Jezusa przypomniał Ojciec Święty, spotykając się z gwardzistami szwajcarskimi i ich rodzinami. W środę 32 nowych żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej złoży przysięgę. Odbywa się ona zawsze 6 maja, w rocznicę śmierci 147 jej członków, którzy w 1527 r. zginęli w obronie papieża Klemensa VII. Franciszek zwrócił uwagę, że wielu ludzi w dziejach Kościoła poszło za tym Chrystusowym wezwaniem do „większej miłości”, w co wpisuje się również ofiara życia wspomnianych gwardzistów. Odpowiedzieć na nie z oddaniem znaczy „iść za Chrystusem” – wskazał Papież, nawiązując przy tym do duchowości założyciela zakonu jezuitów, do którego należy.

„W Ćwiczeniach Duchownych św. Ignacy Loyola, który za młodu był żołnierzem, mówi o «wezwaniu Króla», czyli Chrystusa, który chce budować swoje Królestwo i wybiera sobie współpracowników – mówił Franciszek. – Pan chce budować swoje Królestwo przy współpracy ludzi. Potrzebuje osób zdecydowanych i odważnych. Według św. Ignacego Chrystus Król wymaga od tego, kto chce z Nim iść, by zadowolił się tym samym pokarmem i napojem, tą samą odzieżą, co On. Wymaga od niego, by był gotowy trudzić się za dnia i czuwać nocą, bo wtedy będzie miał udział w zwycięstwie. Jednocześnie Ignacy porównuje świat do dwóch obozów wojskowych, z których jeden jest pod sztandarem Chrystusa, a drugi – szatana. Są tylko te dwa obozy. Dla chrześcijanina wybór jest jasny: wybiera sztandar Chrystusa. Chrystus jest prawdziwym Królem. On sam postępuje do przodu, a Jego przyjaciele idą za Nim. Żołnierz Chrystusa uczestniczy w życiu swego Pana. To jest też wasze powołanie: wziąć na siebie troski Chrystusa, być Jego towarzyszami”.

Ojciec Święty zachęcił gwardzistów do częstego korzystania z sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i spowiedzi. Zalecił im codzienną lekturę Ewangelii i osobistą modlitwę, szczególnie różaniec podczas pełnienia warty, a także służbę ubogim, chorym i wszystkim, którzy potrzebują dobrego słowa.

„A w ten sposób, kiedy spotykacie ludzi, pielgrzymów, przekazujecie swoją uprzejmością tę «większą miłość», która płynie z przyjaźni z Chrystusem. Wy bowiem, gwardziści szwajcarscy, jesteście «wizytówką» Stolicy Apostolskiej! Dziękuję wam za to i do tego was zachęcam. Wiem, że wasza służba jest zobowiązująca. Kiedy są dodatkowe zadania, zawsze możemy liczyć na Gwardię Szwajcarską. Wiem o tym. Serdecznie wam dziękuję i wyrażam ogromne uznanie za wszystko, co czynicie dla Kościoła i dla mnie jako Następcy św. Piotra” – dodał Franciszek.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie