Home WiadomościZe Świata Paulini: Jubileusz 150-lecia parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku

Paulini: Jubileusz 150-lecia parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku

Redakcja

WOTUM POLONII

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Jubileusz 150-lecia istnienia parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku, najstarszej polskiej parafii na Wschodnim Wybrzeżu, jest okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu, oraz wielu pokoleniom Polaków, którzy przez wszystkie lata tworzyli i nadal tworzą naszą wspólnotę parafialną.

150 lat temu Polacy otrzymali niezwykły dar, którym była możliwość modlitwy w ojczystym języku oraz miejsce gdzie mogliby przyjmować sakramenty i rozwijać swoją relację z Bogiem. W dzisiejszych czasach nadal istnieją miejsca, w którym ta potrzeba nadal wymaga odpowiedzi, aby inne społeczności  w każdym zakątku świata miały możliwość poznania Boga oraz modlitwy w ojczystym języku, w którym najbardziej osobiście podczas modlitwy można wyrazić wszystkie swoje pragnienia i potrzeby. 

Dlatego z okazji roku jubileuszowego zrodził się pomysł tworzenia dzieła pod nazwą WOTUM POLONI, które ma na celu zaangażowanie Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wotum Polonii jest inicjatywą mającą na celu wybudowanie sierocińca oraz kaplicy pod wezwaniem MB Częstochowskiej w kraju misyjnym, którym jest Uganda. To tam powstaje Wioska Dziecięca Bożego Miłosierdzia, gdzie schronione znajdzie 200 sierot. Budowa kaplicy ma za zadanie umożliwienie kształtowania wiary orz przyjmowanie sakramentów nie tylko podopiecznym ośrodka, ale również okolicznej ludności.

Uganda jest krajem, który w czasie II Wojny Światowej dał schronienie wielu tysiącom naszych rodaków, którzy po ataku Rosji Sowieckiej na Polskę, zostali zesłani na Syberię. Po amnestii związanej z podpisaniem układu Sikorski – Majski, rozpoczęła się wieloletnia tułaczka ogromnej rzeszy Polaków, dla których Uganda stała się przystankiem w czasie ich wędrówki. Wielu z nich w późniejszym czasie osiedliła się m.in. w Stanach Zjednoczonych. WOTUM POLONII nabiera zatem jeszcze innego znaczenia, wdzięczności za schronienie, które Polacy uzyskali w Ugandzie w czasach wojennej zawieruchy.

Duchowym Symbolem wspomnianej inicjatywy jest Ikona MB Częstochowskiej, która jest również religijnym symbolem Polaków. Pragnieniem inicjatorów jest, aby w ty znaku skupione była chęć służby Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie osieroconym dzieciom,  a także przekazania nadziei jaką daje bliska relacja z Bogiem – Stwórcą.

Obraz, który specjalnie na tą okazję będzie przygotowany w Polsce najpierw będzie poświęcony na Jasnej Górze. Następnie przybędzie do Stanów Zjednoczonych gdzie 5 września podczas Mszy św. o godzinie 12:30 będzie uroczyście wprowadzony przy śpiewie Bogurodzicy. Nastąpi również zawierzenie parafii św. Stanisława BM oraz Polonii, którą zapraszamy do włączenia się w uroczystości jubileuszowe. Następnie obraz będzie posłany w drogę, podczas której będzie nawiedzał polonijne parafie Wschodniego Wybrzeża, które otworzą swoje drzwi na czas peregrynacji. Patronat duszpasterski nad peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, objął
ks. Bp Andrzej Zglejszewski z diecezji Rockville Centre, NY.

Św. Jan Paweł II w  encyklice Redemptoris Missio powiedział „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”

Te słowa są inspiracją do zaangażowania misyjnego, które daje możliwość osobistego zbliżanie się do Chrystusa. Przez działanie na rzecz misji, tak każdy chrześcijanin jak i cała wspólnota parafialna, do której należy, wzmacniają swoje siły, łatwiej stawiają czoła problemom, które przed nami stoją. Jeżeli wspólnota Kościoła, tworzona przez każdego z nas jest zdolna podzielić się posiadanym skarbem wiary i uczynić z niego dar, to wtedy jej więź z Chrystusem staje się pogłębiona i bardziej autentyczna. Każda forma misyjnego zaangażowania to wewnętrzne wzbogacanie nas samych, to troska również o nasze zbawienie.

Inicjatywa, do której zapraszamy ma zatem na celu nie tylko pomoc Kościołowi w Ugandzie, ale ma za zadanie ożywienie każdej wspólnoty parafialnej, która zdecyduje się zaangażować w to dzieło. Jest szansą na odnalezienie głębokiego sensu własnego istnienia ludziom przygniecionym egzystencją w materialistycznym świecie, a przez to umożliwienie otwarcia się na wartości duchowe, a w końcu na samego Stwórcę i Zbawiciela.

Organizatorem przedsięwzięcia są wolontariusze Wspólnoty Dobrego Samarytanina, którzy w ostatnich latach zrealizowali wiele wspaniałych projektów m.in. budowę sierocińca w Tanzanii, a w ostatnim czasie, także pomoc nowojorskiej społeczności w czasie pierwszych miesięcy pandemii, poprzez dostarczenie paczek żywnościowych do seniorów, a także polskich rodzin przyjeżdzających na leczenie ich dzieci do klinik w Nowym Jorku.

Zapraszamy wszystkie wspólnoty parafialne, organizacje polonijne, jak również indywidualne osoby do włączenia się w dzieło tworzenia WOTUM POLONII, daru dziękczynienia Polaków mieszkających tak w Stanach Zjednoczonych, jak  i w innych zakątkach świata.

o. Karol Jarząbek – Sekretarz Prowincji Amerykańskiej
Proboszcz parafii św. Stanisława BM

Za: www.paulini.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda