Paulini: relikwie krwi św. Jana Pawła II na Węgrzech

Rok 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II mobilizuje całą wspólnotę Kościoła Świętego nie tylko do wspominania Jego osoby, posługi i nauczania, ale przede wszystkim do serdecznej modlitwy za Jego wstawiennictwem. Szczególną okazją do ożywienia pamięci o „polskim papieżu” na Węgrzech było przekazanie Jego relikwii dla maryjnego sanktuarium w Pálosszentkút (tłum.: Paulińska Święta Studnia) na Nizinie Węgierskiej, gdzie od lat posługują ojcowie paulini, jak również dla kościoła w Pálosvörösmart (w górach Matra), gdzie już w XIV wieku byli paulini.

Niestety ojcowie po czasach niewoli tureckiej już nie powrócili do klasztoru w Pálosvörösmart, ale w tej miejscowości wciąż bardzo żywa jest pamięć o Zakonie Paulinów. Obecnie, staraniem mieszkańców i konfratra paulinów pana Dabroka László, w tzw. „Ogrodzie Maryi” umieszczono figurę bł. o. Euzebiusza, i płaskorzeźbę przypominającą elementy duchowości Zakonu. Również powstała tam rowerowo-piesza ścieżka edukacyjna o historii paulinów na Węgrzech.

To te dwa miejsca połączył w tym roku św. Jan Paweł II i Jego 100. rocznica urodzin.

W Pálosszentkút uroczystości przekazania relikwii i umieszczenia ich w nowym ołtarzu poświęconym św. Janowi Pawłowi II przewodniczył w niedzielę, 6 września br., w uroczystość odpustową Narodzenia N.M. Panny, abp Błażej Babel, ordynariusz archidiecezji Kalocsa-Kecskemét.

We Mszy św., obok o. Barnabas Balla, przeora i proboszcza tego miejsca, wziął udział przełożony quasi prowincji węgierskiej Zakonu Paulinów o. Antoni Puskás.

Abp Błażej Babel poświęcając ołtarz św. Jana Pawła II i umieszczając w nim Jego relikwie wspomniał, że uroczystość ma miejsce dokładnie w 80. rocznicę przybycia paulinów do Pálosszentkút, i jest okazją do oddania tej wspólnoty w Jego szczególną opiekę. Wspominając św. Jana Pawła II przypomniał Jego serdeczną miłość do narodu węgierskiego, której sam osobiście doświadczył spotykając się ze świętym Papieżem. Dodał, że jak łączy oba nasze narody wspólna historia, jak łączy nas Zakon Paulinów oraz szczególna cześć do Matki Bożej, tak łączy nas również św. Jan Paweł II.

Relikwie dla sanktuarium przekazał ks. kard. Stanisław Dziwisz w grudniu 2019 r., kiedy to przebywając na Węgrzech kilka dni gościł w tym paulińskim klasztorze. Przekazując relikwie św. Jana Pawła II zostawił piękny własnoręczny wpis z prośbą, by św. Jan Paweł II opiekował się tą wspólnotą.

*

W Pálosvörösmart przekazanie relikwii św. Jana Pawła II i uroczyste wprowadzenie ich do kościoła odbyło się w dniu 4 października br.

Mszy św. przewodniczył w imieniu abp Csaba Ternyák z Egeru, wikariusz biskupi ks. Juhasz Franciszek. Obecni byli oprócz proboszcza parafii ks. Błażeja Ivancsy, prowincjał paulinów o. Antoni Puskás oraz o. Józef Borsos i o. Botond Bator, byli prowincjałowie paulińscy na Węgrzech, jak również o. Marian Waligóra z Jasnej Góry, który w imieniu ks. kard. Stanisława Dziwisza dokonał przekazania relikwii.

W słowie na tę uroczystość ks. kard. Dziwisz wspominał pobyt Jana Pawła II na Węgrzech w 1991 roku i zaznaczył, że Jan Paweł II teraz też przybywa na Węgry. Przybywa do tej wspólnoty parafialnej w formie relikwii, byśmy mogli wypraszać Jego wstawiennictwo i opiekę dla Ojczyzny, siebie samych, rodzin i wszystkich bliskich. Ks. Franciszek Juhasz nawiązując do niedzielnej Ewangelii o gospodarzu winnicy, powiedział w homilii, że w relikwiach świętego papieża przybywa do nas posłaniec Chrystusa. Bo oto ten gospodarz winnicy, który wcześniej posyłał tutaj swoje wierne sługi, teraz przysyła w relikwiach samego następcę Piotra.

Tu warto dodać, że św. Jan Paweł II w swą pierwszą podróż apostolską na Węgry udał się 16 sierpnia 1991 roku z Polski, z Jasnej Góry, po zakończeniu VI światowych Dni Młodzieży. W ostatnim słowie, żegnając się o poranku z młodzieżą zebraną na błoniach jasnogórskich powiedział, że nie jest przypadkiem, iż papież Polak udaje się z Częstochowy na Węgry, do tej ziemi, z której swego czasu pierwsi paulini przybyli na Jasną Górę. Na pewno nie jest dziełem przypadku, że Jan Paweł II, tak bardzo czczony i ceniony na ziemi węgierskiej, znalazł miejsce kultu również w miejscach związanych z posługą, życiem i historią paulinów – białych stróżów Jasnej Góry.

o. Marian Waligóra, paulin
na pods. sprawozdania: p. Piroska Szentirmay oraz relacji ze strony: www.palosrend.hu

*

1. Pálosszentkút – wpis pamiątkowy Kardynała Stanisława Dziwisza:

„Drogim Ojcom Paulinom z Ojcem Barnabą dziękuję za miłą gościnę i życzliwą pamięć o św. Janie Pawel II, którego relikwie pozostawiamy, aby się opiekował tamtejszą wspólnotą.
Stanisław Kardynał Dziwisz 15.XII.2019.”

2. Pálosvörösmart – przesłanie Kardynała Stanisława Dziwisza:

„Drodzy Kapłani i Ojcowie Paulini wraz z Gośćmi i Wiernymi zgromadzeni dziś w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Pálosvörösmart, Parafia Abasár na umiłowanej przez św. Jana Pawła II Ziemi Węgierskiej.

Na Waszą prośbę i Czcigodnego O. Przeora Mariana Waligórę, bardzo oddanego Matce Bożej i Narodowi Węgierskiemu, poprzez jego Kapłańskie dłonie, przekazuję Wam Wszystkim Relikwie Krwi św. Jana Pawła II, który pielgrzymował po tej świętej węgierskiej ziemi 29 lat temu odwiedzając Budapeszt-Ostrzyhom-Pecz-Máriapócs-Debreczyn i Szombathely. Przybywa dziś do Was w Relikwiach w Swojej Krwi i pozostaje na zawsze, abyście mogli modlić się do Niego i za Jego przyczyną do Boga i Matki Najświętszej o zdrowie i pomyślność dla Was i Waszych rodzin, dla Ojczyzny Waszej w czasach trudnych i radosnych.

Niech św. Jan Paweł II wraz ze Św. Stefanem opiekują się umiłowanym narodem węgierskim i każdym z Was z osobna.

Przyjmijcie dar mojej wiernej pamięci w modlitwie i moje Pasterskie Błogosławieństwo.
W imię Ojca i Syna i Ducha Św.

Kard. Stanisław Dziwisz,
Kraków 4 października AD 2020”

Za: www.jasnagora.com