Pauliści: Odeszła do wieczności cudownie uzdrowiona przez ks. Alberionego

18 stycznia 2015 r. w Meksyku (o godz. 20.45, czasu lokalnego) odeszła do wieczności María Librada González Rodrigues, członkini Instytutu Matki Bożej Zwiastowania (anuncjatynka). 

20 maja 1989 roku María Librada zastała cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem bł. Jakuba Alberionego, ze śmiertelnej choroby, jaką był skrzep krwi w płucach i mózgu (tromboembolia pulmonar i cerebral completa). Cud ten został zatwierdzony jako konieczny do beatyfikacji Założyciela Rodziny Świętego Pawła, której dokonał 27 kwietnia 2003 r. papież Jan Paweł II. Uroczystość beatyfikacji miała miejsce w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. RiP

mk

Za: www.paulus.org.pl